Zelf pensioen regelen , in 4 stappen

16 september 2019

Zelf pensioen regelen? Met deze handleiding bepaal je stap voor stap hoe je zelf je pensioen regelt.

Zelf pensioen regelen

Wil je zelf pensioen regelen, bepaal dan eerst hoeveel pensioen je nodig hebt. Dit kan op twee manieren.

De eerste manier:

Neem je huidige jaarsalaris, dat is 12 maal het maandsalaris plus 8% vakantiegeld, eventueel plus een dertiende maand en winstdeling.
Bepaal hoeveel % je wilt hebben na je pensioenleeftijd. Bij een modaal inkomen rond de € 30.000,- is dat vaak 70% Verdien je meer dan modaal ..? Dan is het vaak 80% van het inkomen. Dit verschil heeft te maken met de belastingdruk na jouw pensioenleeftijd.

De tweede manier:

Maak een lijst van al je netto uitgaven. Bepaal welke netto uitgaven dalen en welke stijgen (gezondheidszorg wordt duurder!) deel het totaal door 75 en vermenigvuldig het totaal met 100. Dit is het bruto bedrag dat je op je voor je pensioen nodig hebt, met de huidige belastingdruk. De uitkomst vul je in op het formulier onder stap 1 “gewenst pensioen”

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

     

Zelf pensioen regelen stap 2

Stap 2 bij zelf pensioen regelen is bepalen hoeveel pensioen u al hebt.
U krijgt AOW. Dit is €9.481,- (2015) voor een gehuwde of samenwonende.
Voor een alleenstaande is dit €13.866 (2015). Vermeerder dit AOW bedrag met de pensioenbedragen, welke u heeft opgebouwd bij de diverse werkgevers. Deze gegevens kunt u van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl halen. Met een DIGID kunt u inloggen.U kan deze gegevens ook halen van alle UPO’s die u heeft gekregen van alle pensioenaanbieders. UPO is uniform pensioenoverzicht.
De uitkomst vult u in op het formulier onder stap 2 “opgebouwd pensioen”

Zelf pensioen regelen stap 3

Het verschil tussen stap 1 (gewenst pensioen) en stap 2 (opgebouwd pensioen) is het tekort of overschot op pensioendatum.
Indien er een overschot is op pensioendatum hoef je geen actie te ondernemen.
Indien er een tekort is en je wilt dit tekort aanvullen, ga je als volgende te werk: Het tekort is een jaarlijks tekort. Hoeveel geld heb je nu nodig om dit jaarlijks tekort ieder jaar te financieren? Dit is afhankelijk van een aantal factoren;- de rente op pensioendatum- de kosten van een uitvoerder- de sterftetafels tegen die tijd. Met de wetenschap van vandaag kunnen we het tekort vermenigvuldigen met 17 dan hebben we de benodigde som op 67-jarige leeftijd.

Zelf pensioen regelen stap 4

Je hebt stap 1 t/m 3 van zelf pensioen regelen doorlopen en weet nu hoeveel geld er nodig is om het tekort aan te vullen. Wat wordt nu de premie om deze som geld te bereiken? Omdat we steeds zijn uitgegaan van bruto bedragen, de belasting is er dan nog niet af….gaan we uit van vermogensopbouw in box 1. Ook hier bouw je een bruto vermogen op met als kenmerk: voor uw 67ste breng je het in mindering van de inkomstenbelasting (aftrekbaar) en na je 67ste moet je er inkomstenbelasting over betalen. Het is dus een bancaire lijfrente. Laat je niet misleiden door de term bancair, want ook hier kan belegd worden. Vul nu de risicoprofielbepaler in. Al naar gelang de uitkomst kun je het volgende doen:

  • Zeer defensief: renteproducten van de bank
  • Defensief: obligatie fondsen met een brede spreiding in regio en branche
  • Offensief: fondsen met een brede spreiding, regio, branche Zeer offensief: aandelenfondsen

Vraag offertes op bij aanbieders. Let hierbij op de volgende zaken:

1. Manier van beleggen

Is het een actief beheerd fonds of is het een tracker? De laatsten volgen een index en zijn aanzienlijk goedkoper dan een actief beheerd fonds.

2. Vergelijk kosten.

Hieronder volgen een aantal soorten kosten die je kunt vergelijken.

* Bewaarkosten: Meestal een vast jaarlijks bedrag voor het bewaren van uw beleggingsportefeuille plus een percentage per aandeel, obligatie of fonds.

* Transactiekosten: Kosten voor aan- en verkoop van effecten. Het goede nieuws: beleggingsfondsen en vermogensbeheerders betalen door hun omvang doorgaans
lagere transactiekosten dan beleggers die zelf direct handelen. Pas wel op
dat de beheerder niet de normale (hogere) transactiekosten bij jou of het
beleggingsfonds in rekening brengt.

* Distributie: Aanbieders betalen banken en adviseurs een vergoeding voor het verkopen
vergoeding of van hun fondsen en beleggingsproducten. Deze bedraagt al snel meer dan
kickback: 50% van de managementfee van een fonds. Eenmalig kan de inleg zelfs tot
5% aan kosten worden ingehouden. Het risico is dat banken meer naar de
hoogte van de distributiefee kijken, dan naar het product zelf.

* Administratiekosten: Voor de administratie van transacties, het eigendom en het controleren van
beleggingsbeleid.

* Accountantskosten: Kosten van het oprichten van fondsen, het opstellen van jaarverslagen van
fondsen en andere beleggingsproducten. Ook de kosten van toezicht vallen eronder.

* Marketingkosten: Beleggers betalen uiteindelijk ook de uitgaven voor verkoop en marketing.

* Kosten dividend: Kosten voor het uitkeren van dividend op onderliggende stukken.

* Spread: De broker en de beheerder delen vaak het verschil tussen de bied- en laat
prijs (de spread) van een transactie. Uiteindelijk zijn dit kosten voor beleggers.
De spread maakt uw inkoopprijs kunstmatig iets hoger en uw prijs bij verkoop
iets lager.

3. Vergelijk risico’s en rendementen uit het verleden en prognoses voor de toekomst.

[optin title=”Zelf pensioen regelen met een beetje hulp…?” text=”Mail ons en we helpen je een handje” buttontext=”Gratis gesprek” successMessage=”Dank je, het bericht is succesvol verzonden” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” border=”false” collectfirstname=”false” collectlastname=”false” collectphone=”false” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.