Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)

23 mei 2019

Ja ik wil!

Zo begint het meestal.

Je hebt dan nooit het idee dat het huwelijk een keer eindigt door scheiding.

Als het dan toch gebeurd moet er een hoop geregeld worden. Pensioen neemt een bijzondere plaats in. Het gaat vaak  om veel geld en de financiele impact op de beide partners is groot.

Historie

Indien je was gescheiden tussen 27 november 1981 en 30 april 1995 was het Boon van Loon arrest van toepassing. Indien je in deze periode gescheiden bent dan kan het zijn dat je nog steeds recht hebt op een deel van het pensioen van je ex-partner.

In de tijd voorafgaand aan het Boon van Loon arrest was er geen sprake van pensioenverevening,. In die tijd bleef de partner (vaak de vrouw) in slechte financiele omstandigheden achter. Onder het arrest Boon van Loon wordt het pensioen verdeeld als er sprake was van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Indien het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden was voltrokken dan was er geen sprake van verevening.

Volgens het arrest Boon van Loon valt het pensioen onder de gemeenschap van goederen.

Plan een gesprek en ontvang ons boek gratis!

Wat wordt verevend onder Boon van Loon?

Bij een echtscheiding krijgt de ex- partner ook een deel van het opgebouwde pensioen vóór pensioendatum. Dat is nu met de wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet meer het geval.

Een voorbeeld

Piet begint te werken op 20 jarige leeftijd en bouwt dan ook pensioen op. Als hij 30 is trouwt hij met Marie. Het huwelijk houdt tien jaar stand. Als Piet 40 is gaan ze scheiden. Marie heeft volgens Boon van Loon recht op de helft van het pensioen van Piet. Berekend over de periode 20-40 jaar. Over de periode na de scheiding heeft Marie geen rechten.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)

Wet verevening pensioenrechten vanaf 1 mei 1995

Nu is het dus anders geregeld. Nu is de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. (WVPS) Deze wet heeft de situatie t.a.v. een drietal punten drastisch gewijzigd ten opzichte van het voorliggende “Boon van loon arrest”.

Ten eerste wordt nu het ouderdomspensioen verdeeld over de periode dat het huwelijk heeft plaatsgevonden. Dus niet ober de periode daarvoor.

Ten tweede is deze verdeling van toepassing op zowel echtparen die onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn èn voor echtparen die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

Ten derde daar waar er bij Boon van Loon sprake was dat de uitkering door de ex-partner gedaan zou moeten worden, wordt deze in de WVPS door het pensioenfonds gedaan. Voorwaarde is dan wel, dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van de scheiding en dat deze splitsing van het pensioen binnen twee jaar na de scheiding is aangevraagd.

Bijzonder nabestaandenpensioen.

Als je eenmaal gescheiden bent heb je nog steeds recht op nabestaandenpensioen. Dat is op zich bijzonder. Vandaar de naam bijzonder nabestaandenpensioen. Je hebt recht op het nabestaandenpensioen wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Meestal is dat 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Gaat je ex-partner weer trouwen, dan blijft het recht op bijzonder nabestaandenpensioen bestaan.

Let op! Indien er sprake van een nabestaandenpensioen op risico basis dan is er ook geen sprake van bijzonder nabestaandenpensioen. Er is dan geen dekking of uitkering na scheiding. Er heeft immers geen opbouw plaatsgevonden waardoor en geen waarde is.

Klik hier voor meer informatie!

Hoe zit het met lijfrentes?

Lijfrentes vallen niet onder de wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De waarde van deze lijfrentes (en andere financiele producten) zul je zelf moeten verdelen. Vaak is dit complex door beslastingregels. Een pensioenadvisieur kan je verder helpen.

Afwijken van de regels

Je kunt afwijken van de wettelijke regels. Leg dit dan wel goed vast in het echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden. Is alles al vastgelegd en wil je toch wijzigen? Geen nood. Maak dan een addendum op deze documenten. Laat dit traject vooral begeleiden door een jurist en een pensioenconsultant.

[optin title=”Wat gebeurd er met mijn pensioen bij scheiding?” border=”true” text=”wet verevening pensioenrechten bij scheiding” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2019/01/4104349.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.