Werkingssfeeronderzoek metaal

23 mei 2019

Veel bedrijven vragen zich af of ze wel of niet verplicht onder een pensioenfonds vallen. In onderstaand artikel leg ik uit wanneer je wel en wanneer je wel of niet onder het pensioenfonds metaal en techniek (PMT) valt. Een methode om hierachter te komen heet een werkingssfeeronderzoek metaal

In Nederland zijn meer dan 70 pensioenfondsen, maar een systeem waaruit blijkt of je onder een pensioenfonds valt of niet bestaat (nog) niet. Dit komt o.a. omdat de materie complex is en zich lastig (exact!) laat automatiseren. Een werkingssfeeronderzoek vergt tijd en vakmanschap. De tijd zit voornamelijk in het lezen van de diverse Staatscouranten het vakmanschap zit in het toetsen van verschillende pensioenfondsen. Het is soms verrassend onder welk pensioenfonds een bedrijf kan vallen.

Het pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. Ruim 34.000 werkgevers zijn aangesloten bij het PMT, het heeft daarmee ongeveer 1,2 miljoen deelnemers. Het is daarmee in omvang het op twee na grootste pensioenfonds van Nederland.

Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek gelden de cao-afspraken. De pensioenregeling valt daar ook onder. In deze sector is de pensioenregeling dus verplicht gesteld. De personele en materiele werkingssfeer bepaalt in deze of de bedrijfsactiviteiten vallen onder de Metaal en Techniek. Wanneer dit inderdaad het geval is nemen de werknemers verplicht deel aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Bij de materiele werkingssfeer wordt er gekeken naar wat de producten of grondstoffen waar het bedrijf mee werkt. De personele werkingssfeer wordt bepaald door de activiteiten die de werknemers binnen het bedrijf uitvoeren

Werkingssfeeronderzoek Metaal

Verplichtstelling

Verplichtstelling tot deelneming in het Pensioenfonds Metaal en Techniek wordt onder andere gekenmerkt door het be- en/of verwerken van metaal. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld assembleren, demonteren, frezen en herstellen van metalen als aluminium, tin ijzer of blik.

Wanneer het bedrijf werkzaamheden uitvoert als, het door middel van op elektrochemische of op andere wijze aanbrengen van metaalneerslag op voorwerpen, het oxyderen of het polijsten van metalen moet het ook worden aangemeld bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Bedrijven die graveren in metaal of ander stoffen, oftewel de hand- en machinegraveerbedrijven vallen ook onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Hetzelfde geld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren als repareren, lakken, slijpen of polijsten van metalen.

Een bedrijf dat ingeschreven staat bij de kamer van koophandel heeft een SBI code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteiten van een bedrijf zijn. Start de SBI code van een bedrijf met de cijfers 25 of 28, dan is de kans aanzienlijk dat dit bedrijf onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek valt.

Werkingssfeeronderzoek metaal, klik hier!

Geen verplichtstelling

De verplichte deelneming aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek geld niet voor iedereen. In de wet zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Zo is er geen verplichte deelneming wanneer de betreffende werknemer jonger is dan 18 jaar of wanneer de werknemer geen bedrijfsarbeid verricht, denk hierbij aan portiers of chauffeurs.

[optin title=”Werkingssfeeronderzoek metaal wij zoeken het voor je uit.” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” leadlist=”72424″ successMessage=”Uw bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Uw e-mailadres is niet correct. ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/11/Accountant-2.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”13837″]

Werkingssfeeronderzoek metaal

Wanneer een bedrijf niet zeker weet onder welk pensioenfonds het valt, wordt aangeraden een werkingssfeeronderzoek uit te laten voeren. Bij een werkingssfeeronderzoek, ook wel BPF check, wordt onderzocht of het bedrijf zich wel of niet moet aanmelden bij een pensioenfonds. Wanneer dit wel het geval is, wordt ook nog onderzocht bij welk pensioenfonds dit dan moet.

Een voorbeeld:

We nemen een onderneming waar 25 medewerkers in dienst zijn, met een totale loonsom van € 750.000 (we gaan er hier, om het eenvoudig te houden, van uit dat dit ook in de afgelopen jaren zo was). Door activiteiten van het bedrijf vallen zij onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij dit fonds bedraagt 22,6% van de loonsom, waarvan 12,14% voor rekening van de werkgever komt. De werknemer draagt dus 10,46% bij. De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die wordt uitgevoerd door een verzekeraar. De onderneming krijgt bezoek van een medewerker van het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Deze constateert dat de onderneming zich 5 jaar geleden al bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek aan had moeten sluiten. Het pensioenfonds stelt nu dat de betreffende onderneming zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht van 5 jaar moet aanmelden. Het pensioenfonds staat hierin volledig in zijn recht! Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan het PMT: 5 jaar x 22,6% x € 750.000 = € 847.500;

De ondernemer kan nu concluderen dat hij onterecht 5 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt naar alle waarschijnlijk het standpunt in dat hij veel risico heeft gelopen. Er ontstaat in ieder geval een discussie.

De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door enkele een investeringen in machines. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen…

Goed geïnformeerd

Om hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over of jouw organisatie onder een pensioenfonds valt. Wij helpen je graag met het uitzoeken of jouw bedrijf onder het pensioenfonds valt of niet. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.