Werkingssfeeronderzoek HiBiN

6 mei 2019

Werkingssfeeronderzoek HiBiN

Een werkingssfeeronderzoek HibiN is een onderzoek die bekijkt of je wel of niet onder een bepaald pensioen valt. 

Pensioenfondsen zoeken altijd naar bedrijven die onder het desbetreffende pensioenfonds vallen. Dit is omdat het een pensioenfonds veel geld kan opleveren.

Bpf HiBiN verzorgt de pensioenen voor werknemers van groothandels in bouwmaterialen en aanverwante artikelen. 

Het is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit zorgt ervoor dat al het personeel is voorzien van pensioen.

Kosten Pensioenfonds

Als een gepensioneerde werknemer bij een pensioenfonds zijn pensioen opvraagt, kan het zijn dat het pensioenfonds dit moet uitkeren en dus ook betalen, ook als het bedrijf waar de werknemer heeft gewerkt NIET was aangesloten bij een pensioenregeling. 

Als een bedrijf niet is aangesloten bij het pensioenfonds maar dit wel had moeten zijn dan kan de werknemer alsnog aanspraak maken op zijn pensioen. De werkgever had de werknemers immers moeten aanmelden. 

Doordat de werknemer wel recht heeft op de pensioenuitkering zal de werkgever dit achteraf allemaal terug moeten betalen aan het pensioenfonds.

Daarnaast is het zo dat als je bedrijf niet is aangesloten bij een pensioenfonds en dit wel zou moeten zijn, je over de vorige jaren nog steeds premie moet betalen met terugwerkende kracht. Dit kan een bedrijf dus ook veel geld kosten.

Criteria aansluiting pensioenfonds

Om dit soort zaken te voorkomen, schrijft de wet voor dat bepaalde bedrijven verplicht mee moeten doen.

Sommige organisaties  hebben namelijk een aansluitingsverplichting bij een bedrijfstakpensioenfonds, als het bedrijf voldoet aan bepaalde criteria. 

De criteria van wanneer een bedrijf moet zijn aangesloten bij een pensioenfonds zijn vastgelegd in het Staatscourant. 

HiBiN heeft deze criteria in acht genomen en daarmee een vragenlijst gemaakt om te onderzoeken of een bedrijf wel of niet onder het pensioenfonds valt. Deze vragenlijst wordt later in dit artikel globaal doorgenomen.

Kamer van Koophandel

Als een onderneming bij de kamer van Koophandel staat ingeschreven met één van de volgende activiteiten als SBI-code, dan is de kans groot dat de onderneming zich moet aansluiten bij het pensioenfonds bpf HiBiN:

-46735 G Groothandel in zand en grind

-46736 G Groothandel in tegels en plavuizen

-46738 G Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

-46739 G Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

Vragenlijst HiBiN

Bij werkingssfeeronderzoek HiBiN moet een vragenlijst worden ingevuld en aan de hand hiervan wordt bepaald of een bedrijf wel of niet onder bpf HiBin valt. 

De vragenlijst is gemaakt aan de hand van criteria die onder andere zijn vastgesteld in het Staatscourant. Er zijn verschillende onderwerpen die ter sprake komen in de vragen. Voorbeelden zijn:

-Er wordt een vraag gesteld over de omzet van Bouwmaterialen: Is 1/3 van de totale jaaromzet behaald met groothandelsactiviteiten? Dit is belangrijk om te weten omdat dit een van de criteria is die is vastgesteld in de wet. Namelijk:  “verplichtstelling geldt wanneer de omzet van bouwmaterialen ten minste 1/3 van de totale handelsomzet van de onderneming of afdeling bedraagt”.

– bedrijfsactiviteiten binnen de onderneming. Als de bedrijfsactiviteiten bestaan uit groothandelsactiviteiten is de kans groot dat de onderneming onder het pensioenfonds valt.

Werkzaamheden die horen bij een project zijn bijvoorbeeld:

 • het uittekenen van constructies,

 • het inkopen en verkopen van dak en gevelbekleding,

 • het bijhouden van de administratie en

 • een transportplanner

   -Wanneer de onderneming handelt in bouwmaterialen en aanverwante artikelen

   -of er een periode in het verleden geweest dat de bedrijfsvoering structureel anders is geweest met betrekking tot de groothandelsactiviteiten of niet. Dit kan de situatie namelijk verandert hebben voor u.

  Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen die meespelen in de beslissing of een onderneming wel of niet onder het pensioenfonds valt. Voor meer informatie, klik hier.

  Vrijstelling

  Het kan ook zijn dat een bedrijf vrijstelling krijgt. De wet heeft een aantal zaken opgenomen wanneer een organisatie kan worden vrijgesteld van verplichte deelname. Het bedrijf moet hier een verzoek voor indienen bij het pensioenfonds.

  werkingssfeeronderzoek HiBiN

  Valt jouw bedrijf onder een pensioenfonds?

  Om hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over of je organisatie onder een pensioenfonds valt. Wij helpen je graag met het uitzoeken of jouw bedrijf onder het pensioenfonds valt of niet. Klik hier om contact met ons op te nemen. 

[optin title=”Werkingssfeeronderzoek HiBiN wij zoeken het voor je uit!” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Verstuur” leadlist=”72424″ successMessage=”Uw bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Uw e-mailadres is niet correct. ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/11/Accountant-2.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”13837″]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.