Werkingssfeer bedrijftakpensioenfonds: wees op uw hoede

29 mei 2019

Werkingssfeeronderzoek

Werkingssfeeronderzoek

De Nederlandse bank heeft signalen ontvangen dat bij bedrijfstakpensioenfondsen in de praktijk niet alle werkgevers zich hebben aangesloten, die wel onder de werkingssfeer van het fonds vallen, of dat bedrijfstakpensioenfondsen niet de juiste reikwijdte hanteren in de uitvoering van de verplichtstelling.

Werknemers die wel als deelnemer aangemerkt kunnen worden en daarmee onder de werkingssfeer van het pensioenfonds vallen, maar niet zijn aangesloten, kunnen alsnog deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds vorderen.

Voor u als bestuurder, en voor uw onderneming, brengt dit een onacceptabel financieel risico met zich mee.

Het vorderen van pensioenpremies kan zelfs met terug werkende  kracht plaatsvinden, soms velen jaren terug, ook als de werkgever (in het verleden) premiebijdragen heeft betaald aan een verzekeraar voor een verzekerde regeling.

Uw onderneming heeft echter al een eigen pensioenregeling, op het moment dat de verplichte deelneming van toepassing is. U kunt nu – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking komen voor de vrijstelling “ in verband met een bestaande pensioenvoorziening.

Veel bedrijven vallen niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Maar hoe te handelen als een bedrijfstakpensioenfonds dat wel stelt?

Kortom: controleer regelmatig of u mogelijk onder de werkingssfeer valt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De financiële consequenties van een aansluiting met terugwerkende kracht zijn groot. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk met terugwerkende kracht premies opeisen en de statutair bestuurder hiervoor hoofdelijk aansprakelijk houden.

Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds

De verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) vloeit niet voort uit een cao maar uit een zogenaamde “verplichtstellingsbeschikking”. Dat uitgebreide document (vast te stellen door de minister van SZW) beschrijft precies welke ondernemingen in de branche verplicht moeten deelnemen aan het BPF. Zoals bouw, metaal, zorg, etc.

Vaak is het niet duidelijk of een werkgever nu wel of niet verplicht moet deelnemen aan het BPF. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet helemaal aansluiten bij de omschrijving in de verplichtstellingsbeschikking. Dat kan omdat uw bedrijf ook andere activiteiten verricht. Of omdat de aard van de activiteiten in de loop der jaren is gewijzigd.

Bedrijfstakpensioenfondsen willen claims van werknemers uitsluiten en nemen in geval van twijfel geen risico: u wordt aangeschreven. Een BPF gaat daarin soms heel ver, zoals StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Dat leidde zelfs tot Kamervragen.

Tip 1: Check of uw bedrijf onder de werkingssfeer van een BPF valt! Neem contact met PensioenVizier op voor een zogenaamd “werkingssfeer onderzoek”.

Wees voorzichtig in de communicatie

Soms wordt op beperkte aanwijzingen een verplichte deelname door het BPF verondersteld. Bijvoorbeeld uw KvK inschrijving. Dat is echter niet voldoende, het BPF dient te voldoen aan de zogenaamde “stelplicht en bewijslast” (art.RV). Maar let op: als u op het eerste verzoek van het BPF uitgebreide informatie verschaft, dan helpt u juist het BPF om aan die stelplicht en bewijslast te voldoen. Sterker nog, daarmee roept u (ongewenst) juist een verzwaarde stelplicht over uzelf af! Wees dus terughoudend en prudent bij de communicatie met het BPF.

Stel 2: Stelt een BPF dat u verplicht moet deelnemen? Raadpleeg eerst PensioenVizier alvorens hierop te reageren!

Neem contact met ons op!

Onderzoek PensioenVizier

PensioenVizier onderzoekt of uw aansluiting wel terecht is, In veel situaties  blijkt na grondige bestudering van de activiteiten van de onderneming en de werkzaamheden die zijn opgenomen in de verplichtstellingsbeschikking, dat de aansluiting onterecht is. Mocht de aansluiting toch terecht zijn, dan onderzoeken we voor u vanaf wanneer dit zo is. Vaak kunnen we op die manier de terugwerkende kracht voor uw aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds beperken.

Ook kan vaak op basis van een bestaande pensioenregeling dispensatie worden verleend. PensioenVizier begeleidt u bij het gehele juridische en zogenaamde actuariële gelijkwaardigheidberkeningen.

Verder begeleid PensioenVizier ondernemingen bij het aansluittraject voor een bedrijfstakpensioenfonds.

Een pensioenboek? Klik hier!

[optin title=”Meer informatie over wat wij voor je kunnen doen?” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag gratis adviesgesprek aan” leadlist=”72424″ successMessage=”Uw bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Uw e-mailadres is niet correct. ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/11/Accountant-2.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”13837″]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.