Wat is een premiepensioeninstelling ofwel PPI?

2 juli 2019

Eenvoudig gezegd is het “collectief bancair sparen voor pensioen”. Een premiepensioeninstelling mag binnen Europa grensoverschrijdende beschikbarepremieregelingen (premieovereenkomsten) uitvoeren. Vanaf 1 januari 2011 bestaat de mogelijkheid om een PPI op te richten.De PPI voert beschikbarepremieregelingen uit door middel van sparen of door de beschikbare premie voor je te beleggen. Niet de gehele pensioenpremie wordt altijd gespaard of belegd. De uitvoeringskosten van de PPI worden van de premie afgetrokken of door middel van een aparte factuur in rekening gebracht.Als jouw regeling bij een PPI is ondergebracht en je een nabestaandenpensioen of “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” wilt verzekeren, dan wordt dit ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeringspremie hiervoor komt ten laste van de beschikbare premie of wordt apart bij jouw werkgever of bij jou in rekening gebracht.

Kenmerken van een premiepensioeninstelling (PPI)

De PPI kan alleen beschikbarepremieregelingen uitvoeren. Een kenmerk van een beschikbarepremieregeling is dat de deelnemer individueel pensioenkapitaal opbouwt. Daarbij loopt de deelnemer zelf het beleggingsrisico en het renterisico. Een premiepensioeninstelling kent geen garanties. Dit betekent dat de deelnemer geen zekerheid heeft over de opbrengst van zijn beleggingen of van zijn spaartegoed. Het is daarom onzeker hoe hoog het pensioen uiteindelijk zal zijn.Met het in de PremiePensioenInstelling opgebouwde pensioenkapitaal koop je op je pensioendatum een pensioenuitkering in bij een verzekeraar. Een PPI zelf kan geen pensioenuitkeringen doen.De financiële eisen (solvabiliteitseisen) die aan een premiepensioeninstelling worden gesteld, zijn anders dan de eisen die voor pensioenfondsen of verzekeraars gelden. De reden daarvoor is dat een PPI geen risico’s mag verzekeren en geen garanties mag geven. Doordat er meerdere pensioenregelingen kunnen worden uitgevoerd door één PPI, zonder de verplichting om de vermogens van de verschillende pensioenregelingen op juridische wijze af te scheiden, loop je mogelijk meer risico in een PPI dan bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds.   Heb je al een collectieve pensioenregeling? Wij kijken deze graag voor je na en kijken daarbij of er inmiddels een aantrekkelijker aanbod voor u kan gelden!

Bel me, eerste adviesgesprek is gratis

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.