Wat is mijn pensioenleeftijd?

16 september 2019

Wat is mijn pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd in Nederland verandert. De leeftijd wanneer iemand met pensioen kan gaan wordt steeds hoger. Hier gaan we later in dit artikel verder op in. Nederland kent voor de pensioenopbouw het zogenaamde drie pijlermodel. De eerste pijler bestaat uit voorzieningen die de overheid regelt, de AOW. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt. En de derde pijler is datgeen wat men zelf kan regelen.

Neem contact met ons op, meer pensioen

De AOW is een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de jongeren betalen voor de ouderen.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Snellere verhoging pensioenleeftijd na 2015

Het kabinet wil na 2015 de pensioenleeftijd sneller verhogen. Dit betekent een AOW leeftijd van 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.  Dit was al in het deelakkoord overeengekomen. In 2019 is er een pensioen akkoord tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in onderstaande AOW data.

wat is mijn pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd nog sneller omhoog

Op 3 juni 2015 heeft de eerste kamer ingestemd met het versneld verhogen van de pensioenleeftijd. Werknemers krijgen in 2018 AOW als zij 66 jaar en de pensioenleeftijd in 2021 gaat naar 67 jaar. Vanaf 2016 gaat de pensioenleeftijd  in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 zelfs in stappen van vier maanden. In 2022 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlander. Oorspronkelijk zou de pensioengerechtigde leeftijd in 2023 al omhoog gaan maar dat wordt nu dus al eerder verhoogd. Deze ingreep moet de overheid een bezuiniging van meer dan drieënhalf  miljard euro opleveren. 

De eerder in het deelakkoord geïntroduceerde overbruggingsregeling voor de AOW blijft bestaan.

Het was onduidelijk of de AOW-voorschotregeling uit het Begrotingsakkoord 2013 naast de overbruggingsregeling zou blijven bestaan. In het Regeerakkoord is bepaald dat de voorschotregeling definitief niet doorgaat;

Op dit moment ontvangen samenwonende AOW-ers een hogere AOW dan gehuwde AOW-ers (140% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) versus 100% WML). Dit wordt voor beide groepen per 1 januari 2015 gelijkgetrokken naar 100% WML.

Dit geldt voor nieuwe en gewijzigde situaties;Wettelijk bestaat de mogelijkheid om oudere mensen bovenop de AOW een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om koopkrachtverlies te bestrijden. Volgens de Miljoenennota 2013 zou hierop bezuinigd worden.

In het Regeerakkoord staat dat deze bezuiniging niet doorgaat;AOW-ers met een partner zonder AOW kunnen een toeslag op de AOW krijgen. Al lang geleden is besloten om deze toeslag per 2015 te laten vervallen. In het Regeerakkoord is besloten dat partners met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 50.000 (excl. AOW) al per 1 juli 2014 geen toeslag meer ontvangen. Dit geldt voor nieuwe instroom. Ook voor bestaande gevallen komt de partnertoeslag echter – weliswaar na een overgangsperiode – te vervallen.

Opmerking PensioenVizier

Met het verhogen van de pensioenleeftijd slaat men twee vliegen in één klap. Dit leidt immers tot hogere ontvangsten (AOW-premies) en lagere uitgaven (AOW-uitkeringen). Dat de AOW-toeslag zou verdwijnen is al sinds 1996 bekend.

Mensen met een jongere partner hebben zich hierop dus al langere tijd kunnen voorbereiden. Nieuw is dat de AOW-toeslag ook voor mensen die deze toeslag al ontvangen wordt afgeschaft bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000 of meer. Om deze maatregel te verzachten is sprake van een overgangsperiode. Hierover zijn geen verdere bijzonderheden vermeld.

Pensioenboek? Klik hier!

Meer weten over pensioenzaken?

Wanneer met pensioen? PensioenVizier heeft voor u het antwoord… Nieuwsgierig naar reacties naar aanleiding van onze dienstverlening? Wilt u ook vroegtijdig met pensioen? kijk dan hier!

[optin title=”Interesse in onze dienstverlening?” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Leuk dat je interesse hebt in onze dienstverlening! Van pensioen hebben wij ons vak gemaakt. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.” errorMessage=”Oeps! Het lijkt erop dat er iets mis is gegaan. Probeer het later nog eens.” invalidEmailMessage=”Oeps! Het lijkt erop dat jouw emailadres niet klopt.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/05/logo-pensioenvizier-3-150×68.gif” border=”true” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.