Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

26 juni 2019

Fiscale Oudedagsreserve (FOR): sparen voor later

Voor ondernemers heeft de overheid een flink aantal mogelijkheden gecreëerd om de opbouw van een pensioen te versnellen. Een daarvan is de zogeheten fiscale oudedagsreserve (FOR), ofwel de mogelijkheid om belastingvrij te sparen voor het pensioen. Veel ZZPers hebben helemaal geen pensioen

9,8% van de winst

Elk jaar kan je maximaal 9,44% van de winst uit uw bedrijf reserveren voor uw pensioen. Dat bedrag mag in 2018 echter niet boven de € 8.775 uitkomen. De reservering zet je bij de activa op de balans. De 9,44% valt niet direct onder de inkomstenbelasting en dat is een groot voordeel. Het gaat echter niet om een gift, maar om uitstel van belasting. Je moet namelijk alsnog met de fiscus afrekenen als u de oudedagsreserve “vrij” laat vallen op het moment dat je het bedrijf staakt of verkoopt. Je betaalt dan belasting over het hele bedrag aan oudedagsreserve dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd.

Lagere belastingschrijf

Maar de oudedagsreserve is meer dan alleen uitstel, want als je gestopt bent met het bedrijf kom je meestal in een lagere belastingschijf terecht. Zit je bijvoorbeeld momenteel in een schijf waarin je 50% belasting moet betalen en kom je na pensioneren in een schijf terecht waarin je maar 30% betaalt, dan heb je een nettovoordeel van 20% van de oudedagsreserve.

Neem contact met ons op...

Spelregels

 • Voor 1 januari 2001 F.O.R. Per 1 januari 2001 O.R.;
 • O.R. is per ondernemer over de winst van zijn gezamenlijke ondernemingen;
 • Over deelname kan per jaar worden beslist, Volledig deelnemen of niet deelnemen;
 • Bij deelname moet 9,44% over het totale winst-aandeel van alle bij de ondernemer in bezit zijnde ondernemingen (sinds 1998) worden gerekend. Daarbij moeten eventueel betaalde pensioenpremies worden opgeteld, met plafond per jaar het wettelijk maximum, 2018 (€ 8.775);
 • De 9,44% dus over de winst voor toe- of afname van de O.R.;
 • Middeling of verliescompensatie zijn niet van invloed op de eerder berekende 9,44% over de winst t.b.v. de O.R.;
 • Franchise voor de jaarruimte berekening 2018 € 12.129,-;
 • O.R. mag worden teruggewenteld naar het voorgaande belastingjaar indien de koopsom/premie binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar is betaald of verrekend.
 • Hoogte van de zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek zijn afhankelijk van de winst.
 • Door toevoeging aan de O.R. wordt de winst verlaagd en wordt derhalve zelfstandigenaftrek mogelijk hoger en de meewerkaftrek altijd lager.
 • De OR mag nooit het ondernemingsvermogen overstijgen.

Ondernemersvermogen = Boekwaarde vermogen -/-(egalisatie + Herinvesteringsreserve)NB: De O.R. zelf maakt geen deel uit van de hier bedoelde boekwaarde. Stille reserves maken ook.Dus als uw bedrijf een eigen vermogen heeft van € 90.000, zult u nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve mogen opsparen. (Even kort door de bocht: met vermogen wordt hier het eigen vrije vermogen bedoeld. Dat wil zeggen de activa/bezittingen, verminderd met het vreemde vermogen/schulden, verminderd met de fiscale reserves)

Afname Oudedagsreserve

 • Afname O.R. wordt als winst in het jaar van afname belast
 • Let op!!! Eerst afname oudedagsreserve en dan bepaling van zelfstandigen- en meewerkaftrek. Zelfstandigenaftrek wordt, afhankelijk van de schijven mogelijk lager, de meewerkaftrek wordt hoger.
 • Bij overlijden staakt de onderneming onmiddellijk en valt de O.R. volledig vrij als winst, die progressief wordt belast. Uitzonderingen bij staking onderneming t.g.v. overlijden :

1. De fiscale partner zet het bedrijf voort (O.R. behoeft niet af te nemen)

2. De erfgenamen bedingen een direktingaande lijfrente
(3.131, NB: in deze situatie wordt de oudedagsreserve wel verminderd maar daar staat lijfrentepremie tegenover zoals dat ook bij een omzetting van de oudedagsreserve in lijfrente gebeurd. Dit is geen uitzondering op de regel dat de oudedagsreserve bij overlijden volledig vrijvalt)

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gevolgen dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve

 • Er ontstaat een stijgende belastingclaim, ooit wordt reservering ineens progressief belast Noodzakelijke maatregelen;
 • Sparen voor de toekomstige belastingaanslag;
 • Sparen in een lijfrente voor het inkomen na uw 67ste jaar;
 • Jaarlijks bijstellen;
 • Bouw aan uw ondernemingsvermogen! (anders is OR dotatie beperkt).

Fiscale oudedagsreserve

[optin title=”JA, ik wil meer weten over de oudedagsreserve” border=”true” text=”Bel me voor een afspraak” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Uw bericht is succesvol verzonden” errorMessage=”Sapperdeflap, het is niet gelukt. Later nog een keer?” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2018/01/3145733_xl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.