Uniform Pensioenoverzicht UPO

16 juli 2019

Uniform Pensioenoverzicht

pensioen UPO.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

De pensioenwet verplicht pensioenverzekeraars onder andere om na 2008 het zogenaamde UPO naar elk van hun pensioendeelnemers/verzekerden te versturen. De deelnemers dienen vervolgens periodiek, per pensioenverzekering (pensioenpolis), een UPO te ontvangen van hun verzekeraar(s).

Meer inzicht geeft overzicht

Het kernwoord van de nieuwe wet is transparantie, met name voor de pensioendeelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Het accent ligt hierbij op voorschriften over de wijze waarop (uniformiteit) en wanneer informatie aan pensioendeelnemers dient te worden verschaft. Het UPO is hier een uitgelezen voorbeeld van.

Uniform Pensioenoverzicht

De belangrijkste aspecten van het UPO zijn:

  • Pensioendeelnemers ontvangen het pensioenoverzicht (UPO) niet langer van hun werkgever, maar rechtstreeks van  de pensioenverzekeraar;
  • Pensioendeelnemers ontvangen vanaf 2008 per pensioenpolis een UPO met de bedragen, zoals die door de pensioenverzekeraar zijn geadministreerd per 31-12-2007;
  • Verschillende UPO’s (pensioenpolissen) zijn onderling vergelijkbaar en optelbaar.

  

Welke informatie vind je op het UPO:

  • De gegevens waarop jouw pensioenopbouw is gebaseerd. ( bijvoorbeeld salaris, leeftijd, en datum indiensttreding)
  • Het voorbeeldkapitaal waarmee je op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankoopt.
  • Een voorbeeld van de opgebouwde pensioenaanspraken voor jouw nabestaanden bij overlijden voor en na je    pensionering
  • Jouw pensioenaangroei (Factor A) in het voorafgaande jaar: belangrijk voor je belastingaangifte
  • Een toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht.

Taken en verantwoordelijkheden

Verder zijn de taken van werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder uitvoerig in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is wie van deze drie partijen waarvoor verantwoordelijk is.

Duidelijk inzicht in jouw pensioen met het Uniform Pensioenoverzicht. ( UPO ) 

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!!

Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten begrijpelijk, gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn, hebben verzekeraars en pensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken dezelfde modellen. De UPO overzichten, die voor iedereen gelijk zijn, geven je ieder jaar inzicht in jouw huidige en toekomstige pensioensituatie. Dit Uniform Pensioenoverzicht. Ontvang je gedurende jouw dienstverband jaarlijks van je pensioenuitvoerder. Na beëindiging van jouw dienstverband ontvang je eens in de vijf jaar dit Uniform Pensioenoverzicht.

Tip:

Geef bij verhuizing ook jouw adreswijziging door aan uw oude pensioenfondsen

Geschiedenis

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), daterend uit 1952, plaats gemaakt voor de Pensioenwet.

Wil je graag jouw pensioenoverzicht bekijken? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl. Het enige wat je nodig hebt, is jouw DigiD.

[optin title=”Meer informatie over jouw UPO ?” text=”Bel 088-9000900 of mail ons ” buttontext=”Verstuur mij” successMessage=”Uw bericht is succesvol verzonden.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” border=”false” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.