Toch pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid?

12 april 2019

Veel werknemers bouwen via hun werk een aanvullend pensioen op. Menig zelfstandig ondernemer doet hetzelfde door een pensioenverzekering af te sluiten. Doordat je nu een pensioenpremie afdraagt, ben je later verzekert van een aanvulling op je AOW. Maar wat gebeurd er met je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid?

Lees meer over collectief pensioen

Premievrijstelling

In verreweg de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat je pensioenopbouw door blijft lopen als je arbeidsongeschikt raakt, zonder dat je premie hoeft te betalen. Dit wordt “premievrijstelling” genoemd. Premievrije pensioenopbouw voor mensen met een WAO- of WIA uitkering is echter niet wettelijk geregeld. Iedere verzekeraar kan hier dan ook zijn eigen regelingen en voorwaarden voor hebben.

Gewoonlijk geldt: hoe meer arbeidsongeschikt, hoe minder premie je betaalt. Voor het deel dat je nog wel arbeidsgeschikt bent, moet je wel gewoon premie blijven afdragen. Sommige pensioenfondsen en –verzekeraars hanteren bovendien de ondergrens. Ze geven alleen een premievrijstelling als je minimaal een bepaald percentage (vaak 50% of zelfs 60%) arbeidsongeschikt bent. In andere gevallen bouw je uitsluitend pensioen op je over je gewerkte uren. De werkgever heeft de keus uit een staffelvolgende premievrijstelling of een gelijkblijvende premievrijstelling.

Lees meer of je bij een pensioenfonds hoort

1. Staffelvolgende premievrijstelling

Na arbeidsongeschiktheid stijgt de premie (ook al is deze vrijgesteld door arbeidsongeschiktheid) door naarmate de werknemer ouder wordt. Het uiteindelijke pensioen blijft dus in stand.

 2. Gelijkblijvende premievrijstelling

Na arbeidsongeschiktheid stijgt de premie niet meer. De geldende premie is dan vrijgesteld door arbeidsongeschiktheid, maar naarmate de werknemer ouder wordt zal de premie gelijk blijven. Het uiteindelijke pensioen zal dan dus lager uitvallen. Het is belangrijk om te weten wat u heeft. Indien u meer informatie nodig heeft neem dan contact op met een pensioenprofessional. 

 Heeft u vragen..? bel 088-9000900 of bezoek de contactpagina.

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.