Prinsjesdag 2017 , pensioenleeftijd en andere pensioenzaken

30 oktober 2018

Verhoging AOW en pensioenleeftijd

Er is een individuele en een collectieve AOW leeftijd.

Dat is lastig communiceren.

Op dit moment is de individuele pensioenleeftijd 65 jaar en 9 maanden. Dit betekent dat als je nu deze leeftijd hebt je AOW ingaat. Vanaf 2021 stijgt de AOW verder met de levensverwachting. De stijging gaat per 3 maanden en wordt 5 jaar van te voren aangekondigd.

In 2022 is de pensioenleeftijd dus 67 jaar en 3 maanden.

Neem contact met ons op, we zoeken het uit

pensioenleeftijd

Inmiddels is de collectieve pensioenleeftijd per 1 januari 2018 gezet op 68 jaar.

Met de verhoging van de leeftijd heeft een werknemer dus 1 jaar meer de tijd om zijn pensioen op te bouwen. Dit betekent dat de staffelpercentages van de beschikbare premieregelingen naar beneden (!) aangepast worden.

Consequenties zijn:

– 1 jaar extra opbouw

– hoger pensioen maar gaat 1 jaar later in

– nabestaandenpensioen wordt verbeterd

Echter:

– lage marktrente

– stijging van de levensverwachting

Pensioenpersonalisatie

Mooi woord voor scrabble (of wordfeud) Het is al geruime tijd mogelijk om je pensioen te “personaliseren”  enkele mogelijkheden zijn:

Eerder of later met pensioen.

Uiterlijk 5 jaar na de AOW datum kun je je pensioen uit laten keren. Je mag ook eerder uit laten keren zonder te stoppen met werken. Dus salaris en pensioen gaan prima samen. Je betaald wat meer belasting, dus de belastingdienst is ook weer tevreden. indien je meer dan 5 jaar voor pensioendatum wilt stoppen is er wel de eis dat je stopt met werken.

Hoog laag uitkeren

Stel je pensioen is €10.000 levenslang. Je kan dan kiezen voor 5 jaar lang €12.000 gevolgd door een levenslange uitkering van €9.000

Uitruil nabestaandenpensioen

Tegenwoordig zijn er steeds meer tweeverdieners. De vraag is dan ook of deze partners zitten te wachten op het nabestaandenpensioen. Ze hebben immers zelf een goed pensioen… Uitruil zou het volgende op kunnen leveren: Stel er is een ouderdomspensioen van €10.000 met een nabestaandenpensioen van €7.000 dan zou uitruil zomaar een verhoging van 10% kunnen zorgen dus volgt er een pensioen van €11.000.

Deeltijdpensioen

Dit betekent dat je gefaseerd stopt met werken. Vanaf 60 jaar, 4 dagen werken, vanaf 63, 3 dagen en vanaf 68 tot 70, 2 dagen. En alle andere scenario’s m.b.t. afbouw van de werkzaamheden. Gewoon blijven doen waar je goed in bent en wat je leuk vind.

De werkgever speelt hier en grote rol. Pensioencommunicatie moet correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Pas dan heeft een werknemer handelingsperspectief ofwel hij kan overzien wat zijn pensioenacties voor gevolgen hebben.

Concreet betekent dit dat vanaf 55-58 jaar om tafel waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Wat wil je nog?

  • Wat kun je nog?

  • Wat kunnen wij je bieden?

Dit komt neer op een eigen financiële planning. Daar zijn we iedereen graag behulpzaam bij!

Demotie

Vanaf 10 jaar voor pensioendatum zou het mogelijk moeten zijn om verantwoordelijkheden en salaris te minderen. Toch kan je dan de pensioenopbouw gebaseerd op het eerdere salaris voortzetten! Het is meer een kwestie van wie zal dat betalen, het is fiscaal mogelijk.

Indexatie omzetten in ouderdomspensioen Je kan indexatie omzetten in ouderdomspensioen. Dit betekent dat je een hoger pensioen krijgt op ingangsdatum. Dit pensioen blijft de rest van de uitkeringsperiode dan wel gelijk!

Doorbeleggen na pensioendatum

Ongeveer 1 miljoen mensen hebben kapitaal op pensioendatum. Dit zijn ofwel kapitaalverzekeringen met een pensioenclausule of beschikbare premie regelingen.

Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid om door te beleggen na pensioendatum. Dit betekent dat er ver voor pensioendatum gekeken wordt welk risico je wilt lopen. De beleggingshorizon na pensioendatum is ongeveer 20 jaar. De rekenrente staat historisch laag, dus doorbeleggen is zeker rationeel een goede optie. 

[optin title=”Ik wil mijn pensioen op mijn manier.” border=”true” text=”Bel of mail ons en we bekijken de mogelijkheden.” buttontext=”Mijn pensioenleeftijd bepaal ik zelf” successMessage=”Uw bericht is succesvol verzonden.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/10/36007598_xxl.jpg”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.