pensioenvoorziening

22 mei 2019

pensioenvoorziening

Het realiseren van een potje voor de oudedag kan op hele diverse manieren tot stand worden gebracht. Voor de werknemer is het – al dan niet verplicht – deelnemen aan de pensioenregeling binnen de onderneming wellicht de bekendste manier hiervan. In diverse artikelen hebben we op deze site hier ook al de nodige aandacht aan besteed en vaak gaat het daarbij over de pensioenfondsen, dekkingsgraad, verplichtstelling etc.

Dit artikel gaat niet over de voorziening voor de werknemer, maar over het pensioen voor de ondernemer.

Even inhalen

Het realiseren van een pensioenvoorziening voor de ondernemer is – bijna altijd – een vrijwillige keuze van de entrepreneur zelf. Het nadeel daarvan, gezien vanuit de ogen van de “pensioendeskundige”, is het gebrek van besef dat je daar als ondernemer niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Althans, dat wil zeggen dat wij meer dan eens horen vanuit de klant dat hij er eerst voor wil zorgen dat ”de zaak” staat, voordat er een pensioenverzekering wordt afgesloten.

Dat is geheel begrijpelijk, echter laat deze periode niet te lang duren voordat je wellicht iets laat liggen. Het probleem schuilt namelijk in het gegeven dat de opbouw een aanzienlijke “boost” krijgt door de looptijd. Hiermee doel ik op het feit dat als je pas later een pensioenvoorziening treft en het verleden wenst “in te halen”, dit niet simpelweg een kwestie is van verdubbelen van de premie.

Stel een ondernemer start zijn pensioenvoorziening zzp met 25 jaar en legt maandelijks 200 euro in tot zijn 67e middels een pensioenverzekering. Zijn collega ondernemer start zijn pensioenvoorziening DGA pas met 45 jaar en denkt met 400 euro per maand hetzelfde te bereiken als zijn collega zzp.

Hierbij ga ik er voor het gemak vanuit dat de pensioenvoorziening zzp op gelijke voet (aandelen of vast rentende fondsen) wordt ingelegd als de pensioenvoorziening DGA. Helaas voor de DGA gaat die denkwijze enigszins scheef: De opbouw van de pensioenverzekering bij der zzp-er zal een hogere waarde gaan bereiken en indien de DGA een gelijk einddoel willen bereiken, dan zal hij de inleg hoger dienen te stellen.

Nu gaat het mij er niet om dat iedere ondernemer per sé vanaf 25 jaar of eerder zou moeten starten met de opbouw van een pensioenvoorziening, maar er dient wel het besef te zijn van de consequenties bij het uitstellen van de start hiervan. Net zoals het de meeste verplicht gestelde BPF regelingen, geldt dat bij de opbouw van het pensioen voor de ondernemer de duur een belangrijke factor speelt.

Doe een BPF check!

[optin title=”Geen geldzorgen later!” border=”true” text=”Laat dan je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening! Wij hebben van pensioen ons vak gemaakt. Graag komen wij op jouw vraag terug! ” errorMessage=”Oeps! Jouw bericht is niet goed verzonden, probeer het later nog eens.” invalidEmailMessage=”Oeps! Het lijkt erop dat jouw emailadres niet klopt … ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/07/487804730-1.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Meer dan opbouw alleen

Daarnaast verbaasd het mij nog steeds dat de nodige ondernemers onvoldoende of soms helemaal niet stilstaan bij het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico. Ook deze zaken horen bij het adequaat inzetten van een complete pensioenvoorziening of pensioenverzekering. Je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat we in “ondernemend Nederland” aardig optimistisch zijn, aangaande deze risico’s.

Op het moment echter dat een ondernemer zich meldt over de opbouw van een oudedagsvoorziening, start ik toch eerst met de vraag hoe het zit met die risico’s. Uiteindelijk zijn dat namelijk zaken die “morgen” het leven (voor de ondernemer of zijn / haar nabestaanden) drastisch kan wijzigen. Als er al over wordt nagedacht is dat opvallend vaak vanuit de partner (!). Ook niet geheel onlogisch, maar wel typisch. 

Helder

De pensioenvoorziening zzp of pensioenvoorziening DGA kunnen uiteindelijk op meerdere manieren tot stand komen. Een degelijke en juiste inventarisatie is essentieel hierbij. De pensioendeskundige dient daarbij voornamelijk te luisteren en de juiste vragen te stellen om het plaatje helder te krijgen. Wat zijn de (financiële) doelstellingen van de ondernemer, welke middelen heeft de ondernemer tot zijn / haar beschikking, welke risicobereidheid is er en welke soort pensioenvoorziening wil men inzetten?

Al dit soort vragen werpen vaak weer nieuwe vragen op en uiteindelijk gaat het erom dat de pensioendeskundige het hele plaatje duidelijk helder kan maken, zodat de ondernemer (zzp-er of DGA) exact weet waar hij aan toe is en wat de gevolgen ervan (kunnen) zijn.

Bij het vaststellen van het meest passende pensioen voor de ondernemer komt meer kijken dan het afsluiten van een pensioenverzekering alleen.PensioenVizier stelt zich als doel om de ondernemer te helpen de financiële doelen te realiseren. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloze eerste kennismaking. Je loopt hierbij het risico wijzer te worden!

Een pensioenboek? Klik hier!

[optin title=”WOW hoe leuk kan pensioen zijn!” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/07/42108612_xxl-1.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.