Pensioenprobleem, een zaak voor veel ondernemers

16 april 2019

Pensioenprobleem? Niet bezig met pensioen betekent vaak dat je “later”onvoldoende geld hebt om jouw levensstijl te onderhouden. Uit onderzoek van Netspar is gebleken dat zelfstandig ondernemers veel te weinig sparen voor hun pensioen, bovendien hebben ze vaak een laag bedrijfsvermogen en zijn kwetsbaar op de huizenmarkt. Met dit in het achterhoofd blijken zijn hun pensioenverwachtingen niet waar te maken… Veel ondernemers hebben dus een pensioenprobleem.

Los mijn probleem op!

Wat is Netspar?

Netspar is een netwerkorganisatie. Er zijn ruim 200 partners zoals universiteiten, verzekeraars, pensioenfondsen en sociale partners(werkgevers en werknemers)Netspar draagt bij aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de ‘oude dag’ in Nederland. Dat doen ze door netwerkontwikkeling, initiëren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en een programma van kennisoverdracht. 

Wensen van de ondernemer

Als het gaat om de hoogte van het pensioen en de gewenste pensioendatum hebben zelfstandig ondernemers dezelfde ambities als mensen in loondienst. Maar het beeld van de goede ondernemer die terug kan vallen op zijn opgebouwde bedrijfskapitaal, blijkt maar voor een zeer beperkte groep mensen te kloppen, er is dus sprake van een pensioenprobleem.

Pensioenprobleem 1 – restschuld eigen woning

Het onderzoek van Netspar wijst uit dat er een forse restschuld eigen woning is bij de ondernemers. De grootste groep zelfstandigen in Nederland bestaat uit ZZP’ers met een zeer gering bedrijfsvermogen en beperkte pensioenopbouw in de tweede pijler. Tegelijkertijd blijkt dat wanneer zelfstandigen een hypotheek hebben, deze veel hoger is dan die van werknemers in loondienst.Huishoudens van ondernemers met een schuldenlast hebben dus duurdere huizen gekocht en hebben daarvoor een hogere schuld opgebouwd. Dat maakt hen extra kwetsbaar.

Eerder onderzoek wees al uit dat de resthypotheek aan het einde van de looptijd vaak aanzienlijk is bij zelfstandigen. Afhankelijk van de opties die de banken aanbieden om de restschuld te prolongeren kunnen de hypotheekkosten voor zelfstandigen wel eens zeer hoog oplopen.

Pensioenprobleem 2 – ondernemers sparen te weinig

Slechts een derde van de ondernemers spaart voor later. Samen met pensioenprobleem 1 hebben ondernemers dus een stuk minder kans om hun pensioenambities waar te maken. Ondernemers schuiven het pensioenprobleem voor zich uit en de politiek denkt er over na om in te grijpen….

Pensioen verplicht voor ondernemers?

Netspar adviseert om de “keuzestructuur voor pensioenvoorbereiding” te herzien. Dit kan door bijvoorbeeld een “opt-in” status van de huidige pensioenregelingen voor ondernemers te wijzigen in een “opt-out” variant. Dit betekent dat elke zelfstandige automatisch deelneemt aan de pensioenregeling tenzij de ondernemer zelf aangeeftuit deze pensioenregeling wenst te stappen.

Opties als algemene verplichtstelling, of langer doorwerken, kunnen op meer weerstand rekenen.

Pensioenoplossingen:

Als ondernemer is het zaak om vroeg aan de slag te gaan met je pensioen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Begin vooral niet in het wilde weg te sparen! Kijk eerst eens hoeveel je wilt hebben op pensioendatum.

Dat is helemaal niet moeilijk. Kijk naar je uitgaven per maand nu en hou dit als leidraad aan. Je weet nu hoeveel netto euro’s je per jaar wilt. Vervolgens kijk je hoeveel pensioen je hebt. Dit kun je zien op www.mijnpensioenoverzicht” Zijn de netto euro’s voldoende met wat je wilt, dan hoef je niets te doen. Helaas blijkt dat bij veel ondernemers het verschil tussen de wens en datgene wat ze willen hebben groot is. Dan is het ondernemen van actie geen overbodige luxe. Des te eerder je begint om het pensioenprobleem te tackelen des te makkelijker is het op te lossen. We helpen je hier graag mee! Ben je door het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar onze dienstverlening? Wij kunnen je inzicht geven in je financiele situatie, waadoor er weer uitzicht komt! Laat hieronder, of bovenaan dit artikel, je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om je inzicht te geven in je financiële situatie.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is? Wij helpen je graag met je financiële planning en lossen jouw pensioenprobleem graag op! Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

[optin title=”Jouw pensioenprobleem is onze uitdaging” border=”true” text=”Natuurlijk is het eerste gesprek voor onze rekening” buttontext=”Verstuur” successMessage=”Het bericht is succesvol verzonden” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2016/11/43155496_xl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.