Pensioencompensatie

23 mei 2019

Wanneer je ontslagen wordt op latere leeftijd, mis je behalve salaris ook een deel van je pensioenopbouw. In dit artikel leggen we uit wat pensioencompensatie inhoud en hoe het berekend wordt.

De wettelijke basis voor het betrekken van pensioenschade bij de ontbindingsvergoeding is gelegen in art. 7:685 BW. Daarin is bepaald dat de Kantonrechter in geval van een ontbinding wegens wijziging van omstandigheden een vergoeding “naar billijkheid” kan toekennen. Art. 7:681 BW gaat zelfs verder en impliceert dat alle concrete schade als gevolg van kennelijk onredelijke opzegging dient te worden vergoed.

Onlangs hadden we weer zo een zaak. Dhr. de Jong werkte als ambtenaar en was 62 jaar oud.

Hij kreeg ontslag en vroeg aan ons wat de pensioencompensatie moest inhouden.

Wil je meer informatie over je pensioen?

Stap 1 berekenen van het gemiste pensioen

Het salaris van dhr. de Jong was €79.344 de franchise was €13.344 (2018)

De pensioengrondslag van dhr. de Jong was dus €66.000 (€79.344 -/- €13.344)

Het is een middelloonregeling bij het ABP. De pensioenopbouw daar is 1,875% per jaar. Omdat dhr. de Jong 35 maanden mist is de formule hiervoor:

(€66.000 * 1,875%)/12)*35

De gemiste pensioenopbouw is €3.609 Maar wat is de waarde van dit gemiste pensioen? Hier maken we een berekening voor die we marktwaarde berekening noemen. Het is immers de waarde die een verzekeraar (of andere uitvoerder zou rekenen)

Bovendien zit hier ook nog een levenslang  nabestaandenpensioen aan vast van 70% van de waarde van de aanspraak (€2.526).

Pensioencompensatie

Stap 2 de marktwaarde berekening

Bij de marktwaarde berekening voor deze pensioencompensatie bootsen we de uitgangspunten van een verzekeraar na.

Deze zijn:

Rente, dat is nu ongeveer 0,70 %

Stijging uitkering met de huidige dekkingsgraad 0%

Leeftijdsterugstelling man 5 jaar en vrouw 6 jaar

Kosten van de uitvoerder

Wat is leeftijdsterugstelling?

Iedereen wordt steeds ouder. Daarom kijken we in de sterftetafel bij een jongere leeftijd dan de daadwerkelijke leeftijd, om zo te anticiperen op een toekomstige stijging van de gemiddelde levensduur.

Als we al deze gegevens actuarieel berekenen komen we op een waarde van €104.000

Vroeger kon je dit fiscaal vriendelijk in een stamrecht stoppen, maar dit is sinds enige tijd afgeschaft.

Er blijft dus niets anders over om het bedrag te laten “verlonen” dit betekent dat dhr. de Jong veel loonheffing gaat betalen. De komende drie jaar zal zijn inkomen lager liggen en hij kan dan deze drie jaar een belasting teruggaaf verwachten. Zo blijft de (belasting) schade beperkt.

Overigens is het verstandig om de uitkering in een financiële planning te verwerken, zo zie je waar je aan toe bent. Ieder jaar weer.

[optin title=”Pensioencompensatie berekenen” border=”true” text=”Neem contact met mij op en maak een berekening” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2018/10/pensioen-berekenen-3.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.