Pensioenadvies Limburg

21 november 2018

Een dynamische wereld 

In de afgelopen 10 tot 15 jaar is er heel wat gebeurd in “pensioenland”. De aandacht die er vanuit de overheid aan besteed is, vervult een belangrijke rol in de beleving hierbij. Inmiddels hebben we een prachtige site waar eenieder terecht kan om zijn of haar eigen pensioenopbouw terug te vinden (mijnpensioenoverzicht). Daarnaast hebben pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) prachtige “portals” gemaakt waar je ook een aanzienlijke hoeveelheid informatie terug kan vinden over je opbouw, de dekkingen voor het partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsituaties. Ook kun je vaak – bij beleggingspensioenen – zelf bepalen in welke mate je risico wenst te lopen en welke fondsen er gekozen worden. Pensioenadvies Limburg haal je bij ons!

[optin title=”Meer informatie over wat wij voor je kunnen doen?” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Verstuur” leadlist=”72424″ successMessage=”Uw bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Uw e-mailadres is niet correct. ” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/01/21615753_xxl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”13837″]

Door de bomen het bos niet meer zien – werknemers 

Bovenstaande geldt voor een groot deel van de werkende bevolking en dat zijn werknemers. Ondanks het feit dat er voor hen  heel veel duidelijkheid te bieden is, merk ik dat er bij hen nog veel onzekerheid heerst met betrekking tot het op te bouwen pensioen en overig hierboven vermelde relevante dekkingen. In mijn dagelijkse adviespraktijk kom ik het nog regelmatig tegen dat werkgevers mij vragen om een “pensioen-informatietraject” in te zetten voor het personeel om hen goed voor te bereiden op de mogelijkheden van de bestaande en/of nieuwe pensioenregeling. Vaak horen wij bijzondere  positieve geluiden en kan ik daarbij op voorhand al aangeven wat de reacties op een “pensioen informatietraject” zijn: Men vindt het zeer prettig om nu eens eindelijk duidelijkheid te krijgen over de regeling en meestal ook nog wel zekerheid over de het “te verwachten” maandelijkse inkomen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Ik spreek letterlijk en figuurlijk de taal van de werknemer. Pensioenadvies Limburg is lekker dichtbij. Buiten de financiële vergoeding die ik hiervoor ontvang, zijn deze momenten voor mij wel weer de bevestiging waarom ik doe wat doe. 

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Ook de ondernemer heeft pensioen nodig.. 

Maar hoe is het nu gesteld met de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) of met de zelfstandig ondernemer – met of zonder personeel – die geen werkgever hebben die al dit soort zaken voor hen regelt? Uiteindelijk zal die persoon wel zelf hier achteraan moeten gaan, maar eigenlijk is het enige dat hij of zij contact moet zoeken met een pensioenconsultant. Ben je op zoek naar pensioenadvies Limburg? PensioenVizier Limburg is actief in de gehele provincie en “zetelt”  in  Schinveld. Als ondernemer begrijp ik goed hoe andere ondernemers denken en doen. Zodra mijn ondersteuning gevraagd wordt maak ik in vrijwel alle gevallen een afspraak met de klant om eerst even kennis te komen maken bij hem / haar of hen. Ik vind het van het allergrootste belang dat er een “klik” is voor beide partijen. Als dat gevoel er namelijk niet zou zijn, dan moet je eerlijk zijn en dat kunnen of durven aangeven. Tijdens de kennismaking kan ik dan wat meer vertellen over mijn werkzaamheden, maar vervolgens gaat het voornamelijk over het luisteren naar de vraag van de klant. Aan het einde van zo’n gesprek hebben beide partijen wel een indruk en weet je vaak of de “klik” er is (of niet). Als de klant vervolgens een akkoord geeft dat hij of zij de  besproken zaken verder uitgewerkt wil zien, dan kan ik echt aan de slag. Het vergt dan ook echt wel “commitment” van ons alle twee, maar goed er dient dan ook het nodige aan informatie verstrekt (en verwerkt) te worden.

Pensioenadvies Limburg

Uiteindelijk komen er dan een aantal voorstellen naar voren, waar de klant  uit kan kiezen. 

Een combinatie van varianten kan ook als uitkomst gelden. Nu is het aardige van PensioenVizier dat wij voor onze klanten een eigen “portal” bieden, waar niet alleen alle pensioenzaken in verwerkt staan, maar ook alle andere financiële zaken (huidige inkomen, maandelijkse kosten, spaarpolissen, wensen en/of eisen en tevens alle fiscale regels, zoals toeslagen etc.). Deze tool heet FinDash en geeft exact weer hoe de huidige en toekomstige “financiële huishouding” eruit ziet, vóór de interventie van PensioenVizier en nádat wij ons met jouw zaken hebben bemoeid. Het geeft uitstekend weer wat de klant kan verwachten en waar eventuele hiaten en/of mogelijkheden zitten. Tijdens onze persoonlijke gesprekken zal ik de gegevens, die ik nodig heb om een complete financiële planning voor jou te maken, inventariseren en in behandeling nemen. Hieruit zullen een aantal voorstellen naar voren komen. Geïnteresseerd? Pensioenadvies Limburg staat voor jou klaar.

Enfin, uiteindelijk blijft het geven van advies toch een menselijke zaak.

Ik beschouw het uitoefenen van mijn vak als een soort “ontzorger” Het geeft mijn relaties rust als er duidelijkheid bestaat over zaken als pensioenopbouw, nabestaandendekking en een juiste arbeidsongeschiktheidsdekking. Daarnaast worden mijn relaties “opgeleid” om te goed te kunnen bepalen of mijn advies goed aansluit op de wensen en/of eisen die ze hebben en welke variant(en) er gekozen moet worden. Het is mijn passie om jou te voorzien van goed financieel advies, zodat jij in de toekomst van een geweldige oude dag kan genieten! Ik kan jou van een goed advies voorzien, doordat ik actief met jou in gesprek ga over jouw persoonlijke situatie. Mijn advies zal geen verkooppraatje zijn om jou van de beste optie te overtuigen, maar ik zal jou adviseren over de opties die het beste bij jouw situatie passen. 

Los van het gegeven dat men 24/7 inzage heeft in de financiële stand van zaken nu en in de toekomst, spreek ik mijn relaties minimaal 1 x per jaar om te bezien welke eventuele wijzigingen er zijn en welke invloed dat heeft op de uitgestippelde route. Desgewenst kan er dan bijgestuurd worden om het uiteindelijke doel te bereiken. Op die wijze kunnen mijn relaties ten alle tijden ervan uit gaan dat zaken goed geregeld zijn (rust), terwijl ik hen het vertrouwen kan bieden aangezien ik jaarlijks automatisch geëvalueerd wordt. Het werkt voor beiden dus zeer prettig. En als een relatie dit niet meer wenst, dan heeft hij of zij altijd de mogelijkheid om op te zeggen.

Een prettige gedachte die voor jou en voor mij werkt! Ben jij woonachtig in Limburg? Dan is pensioenadvies Limburg een voor de hand liggende oplossing. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina of bel op 06-227 938 51.

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.