Pensioen voor 3 personen

20 augustus 2019

Op het moment dat iemand start voor zichzelf en feitelijk een ZZP-er is, staan zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen meestal wat verder weg. Het is logisch dat de startende ondernemer zijn of haar focus eerst wenst te leggen op de kernactiviteit van de onderneming. Zodra de onderneming levensvatbaar blijkt, zullen deze zaken toch wat meer op de voorgrond treden en –  afhankelijk van de persoonlijke interesse –  ingevuld worden met behulp van advies. Later vraag je je misschien wel af of een pensioen voor 3 personen mogelijk is. 

De start van het bedrijf

Als het vanaf start, of in de latere ontwikkeling van het bedrijf, een onderneming is met wat meer personeel, dan is de verwachting er ook wel dat het pensioen een vast gegeven vormt. Hetzij doordat er simpelweg een verplichtstelling rust op de bedrijfsactiviteiten (dus een bedrijfstakpensioenfonds), hetzij doordat men deze secundaire arbeidsvoorwaarde toch graag ingevuld wenst te hebben. Uiteindelijk leven we in een tijd waarin een sterke concurrentiepositie van belang is en waarin het al lastig genoeg blijkt te zijn om het juiste personeel te vinden.

pensioen voor 3 personen

Klein zijn en klein blijven

Hoe zit het dan met de onderneming die wat kleiner is en misschien ook wel blijft? Stel, je hebt een kleine onderneming en je wenst een pensioen voor 3 personen. Vaak merken wij binnen de markt enige twijfel bij de “entrepreneur” of hij pensioen voor 3 personen wel moet of kan aanbieden. Het is een relatief grote investering voor een kleine groep. De vaste kosten hierbij eisen een aanzienlijk aandeel van het totaal op. 

Dit betreffen zaken als advies en het gehele voortraject (dat is uiteindelijk nagenoeg gelijk aan dat van een groot bedrijf), maar ook vaste jaarlijkse kosten vanuit de uitvoerder en beheerder. Een pensioen voor 2 personen (of 1) verzorgen we ook tegen gereduceerde tarieven, zodat ook in deze situatie een voorziening getroffen kan worden. De werkgever spaart zich dan een behoorlijk deel aan kosten (en moeite).

Ook pensioen voor 3 personen kan toch vaak op een  goede wijze worden vorm gegeven, zodat dit niet altijd leidt tot al te hoge kosten. Een en ander is uiteraard zeer afhankelijk van de zienswijze van werkgever en werknemer. Echter bij het opzetten van zo’n pensioenregeling kan de adviseur wel degelijk rekening houden met het kostenaspect.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Vergoeding of pensioen?

Ten eerste kan hierbij ook goed worden gekeken naar de mogelijkheid om de 3 werknemers een vergoeding aan te bieden, waarmee zij zelf een voorziening kunnen treffen voor later. Dit kost doorgaand 30% meer, omdat er loonheffingen betaalt moeten worden over de bruto vergoeding. Desgewenst daarbij of los ook een nabestaandendekking. Geheel afhankelijk van de vraag en wens van werkgever (en wellicht werknemers) kan dit alternatief een prima oplossing zijn, maar is altijd wat duurder dan pensioen.

Is er een reële vraag naar een pensioenregeling, dan kan de adviseur ook nog rekening houden met het kostenaspect. In mijn eigen praktijk merk ik vaker dat hier een “drempel” ligt voor de ondernemer. Er moet dan wel een gedegen pensioen komen, maar het mag niet teveel kosten. Typisch Nederlands natuurlijk, maar ook wel begrijpelijk.

Weet je als ondernemer nog niet precies hoe de zaken in de toekomst gaan lopen, dan wil je geen regeling waar geen grip op is. De oplossing hiervoor is een regeling waarbij de risico-onderdelen, zoals nabestaanden en WGA-hiaat, door de werkgever worden aangeboden, met daarnaast een kleiner aandeel van de werkgever in de pensioenopbouw zelf.

Op het moment dat de onderneming laat zien dat er meer ruimte is, dan kan het pensioen voor 3 personen worden verruimd. Door heel transparant te zijn, kan de werkgever laten zien (bij monde van de adviseur), waar hij naartoe wil. Daarnaast is het geen enkel bezwaar om een pensioenregeling te verruimen. Als de regeling naar beneden moet worden bijgesteld is er weer toestemming nodig van de betrokken werknemers en hun eventuele partners. Dat wil je gewoon niet.

Laat je goed informeren over de mogelijkheden

Het is dus maar net afhankelijk van de situatie, maar laat je goed informeren over de mogelijkheden. Ook voor 3 personen kan een goed pensioen geregeld worden, PensioenVizier kan en wil je hierbij graag van dienst zijn!

Bel 088-9000900

[optin title=”Pensioen voor 3 personen” border=”true” text=”We fixen het gewoon!” buttontext=”vraag aan!” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your e-mail address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2019/07/snel-3.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.