Oudedagsvoorziening, heb ik straks voldoende of moet ik het pensioentekort oplossen?

22 mei 2019

Er is heel veel informatie vrij gekomen over pensioen in de laatste jaren. Er kan in sommige situaties ook wel gesproken worden van “overkill”. De hoeveelheid van bomen, maakt dat het bos wel eens uit het zicht raakt…. Hierdoor kan het goed zijn dat veel Nederlanders uiteindelijk zwichten voor de gemakkelijkste uitweg: “Ik kan er toch weinig aan doen en zie het later wel of er voldoende pensioen is”.

Bovenstaande is zeer wel begrijpelijk, toch komt een eventueel probleem op een later moment twee of drie keer zo hard terug. En dan moeten alle hens aan dek om nog bij te kunnen sturen. Een mogelijk pensioentekort is echter wel goed in kaart te brengen en ja, het vergt enige tijdsinvestering. Ook de discipline om dit structureel ( 1 keer per twee of drie jaar) te doen is geen overbodige luxe!

Heldere situatieschets

Laten we beginnen bij het fenomeen “pensioentekort” zelf. Wat is dat eigenlijk en kun je daar een eenduidige definitie van geven?

Als pensioenconsultant ben ik van mening dat er sprake is van een pensioentekort indien de pensioengerechtigde duidelijk inzicht heeft in zijn of haar financiële situatie, waarbij hij of zij ook vindt dat er een daadwerkelijk tekort is. Het houdt dus zoveel in dat de persoon in kwestie verstand dient te hebben van de “te verwachten” inkomsten en uitgaven nu en in de toekomst. Daarnaast moet hij of zij een reële verwachting kunnen uitspreken met betrekking tot de pensioensituatie.

Nog altijd hoor ik mensen roepen dat zij de “norm” van 70% van het laatstverdiende salaris niet halen…. Bent u alstublieft gerust, bijna niemand haalt het genoemde percentage en uit de pensioenpraktijk merk en zie ik dat de meeste pensioengerechtigden prima uitkomen met minder!

Het gaat er dus om of u in staat bent om voor uzelf duidelijk te maken welk maandelijks netto bedrag er “binnen” moet komen om de “te verwachten “ uitgaven te kunnen waarmaken. Bent u bereid om “achter de geraniums” te gaan zitten of wilt u met een gloednieuwe sportwagen door Europa gaan toeren? De waarheid zal er waarschijnlijk ergens tussenin liggen.

Wat speelt er momenteel?

Terug naar de periode van de opbouw. Voor de meeste mensen geldt dat zij hun pensioen opbouwen via een werkgever. Daarnaast zijn er inmiddels wel al veel ZZP’ers in Nederland bij gekomen in de laatste jaren. Voor beide groepen is er wel “iets” aan de hand:

Voor de werknemers in loondienst geldt vaak dat zij het pensioen via een pensioenfonds opbouwen. Door de aanhoudende lage rentestand echter, hebben de fondsen allerlei ‘vervelende’ maatregelen moeten nemen. Zo zijn de premies omhoog gegaan en is er al 8 jaar niet meer geïndexeerd. Dit laatste zal, naar mijn eigen inschatting,  nog wel 8 tot 10 jaar aanhouden. Dat houdt in dat een werknemer van 35 jaar straks op pensioendatum zo’n 40% minder pensioen zal krijgen…..

Dat hoeft niet direct te duiden op een pensioentekort, maar de grote vraag is natuurlijk: Wie realiseert zich dit en gaat vervolgens het pensioentekort aanvullen? Ook kan het pensioenfonds besluiten om te gaan ‘afstempelen’. Dit houdt zoveel in dat u gekort gaat worden op de uitkering.

Stel, u heeft een pensioen opgebouwd van € 6.000,- bruto per jaar en het pensioenfonds gaat besluiten dat dit bijvoorbeeld nog maar € 5.800 wordt. Dat lijkt misschien weinig, maar het houdt net zoveel in als een half jaar gehele pensioenpremie (bij een gemiddeld salaris en gemiddelde regeling) die “verdampt”. Geen geweldig vooruitzicht, lijkt mij!

[optin title=”Ik wens een persoonlijk gesprek” border=”true” text=”Laat dan je gegevens achter en wij nemen contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening! Graag komen wij op jouw vraag terug!” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Oeps! Het lijkt erop dat jouw emailadres niet klopt. Probeer het nog eens!” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/08/487804730-1.jpg”]

Voor de ZZP’ers geldt dat zij geen verplicht pensioen opbouwen. Dat is uiteraard een gevolg van de keuze die je maakt als zelfstandige. Vaak is die keuze toch niet zozeer gebaseerd op het feit dat men geen pensioen wenst op te bouwen. Als er vervolgens dan wel gesproken kan gaan worden over een “oudedagsvoorziening” merk ik vaak dat men enigszins schrikt van de hoogte van de premie voor een reële voorziening.

Hierbij moet dus tevens gedacht worden aan premies voor een arbeidsongeschiktheidsdekking en een dekking bij overlijden. Door de lage rentestand zijn de garanties vaak ook een te dure oplossing. Een belegging lijkt dan toch vaak de enige mogelijkheid.

Bij beide groepen geldt eigenlijk wel dat een groot deel van de onderliggende problematiek terug te voeren is op het rente tekort. De lage rente zorgt ervoor dat de vergoeding op ons geld minimaal is. Langdurig rente tekort vormt een structureel probleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Mogelijkheden

Als u uw situatie goed in beeld heeft en weet wat u wilt, kunt u ook het pensioentekort oplossen of het pensioentekort aanvullen. Banksparen is een prima mogelijkheid om hieraan gehoor te geven. Ga eens in gesprek met PensioenVizier, wij maken graag samen met u het beeld helder. Uiteindelijk gaan de bomen het bos vormen dat u zo graag wilt zien!

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.