Middelloonregeling

2 juli 2019

Mooi! Je hebt voor je personeel een middelloonregeling geregeld bij een verzekeraar.

Dat kost een hoop geld, maar hoe werkt een middelloonregeling nou eigenlijk?

Bij een middelloonregeling  bouw je een pensioen op over je gemiddelde salaris. Het is dus echt een

“vast” pensioen, wat de werknemer krijgt. Soms nog geïndexeerd ook! Deze belofte houdt nogal wat in!

Neem contact op

1. Hoe werkt  middelloonregeling? Wat levert het op voor de werknemer

Het bepalen van de pensioenaanspraak betrekkelijk simpel.

Stel een werknemer verdient                                                                       € 33.000

De drempel waarover geen pensioen wordt opgebouwd is                    € 13.000

De pensioengrondslag is dan                                                                      € 20.000

Als de pensioenopbouw dan 1,8% is dan is de aangroei ieder jaar        €      360

Als de werknemer 40 dienstjaren heeft is zijn pensioen                          € 14.400

Hier komt de AOW nog bij                                                                           €    9.714

Zijn totale bruto pensioen is dan                                                                € 24.114

Dat is 73% van zijn salaris. Dat is best goed!

Het voordeel voor de werknemer is dus dat hij een zekerheid heeft hoeveel pensioen hij krijgt.

De werkgever moet deze belofte nakomen en er zijn nogal wat voetangels en klemmen.

2. Hoe werkt middelloonregeling? Wat levert het op voor de werkgever

De voordelen bij middelloonregeling zijn voor de werkgever aanzienlijk minder in aantal.

Rente

Als de rente laag staat zal de werkgever fiks in de buidel moeten tasten om het pensioen op pijl te houden. Het pensioen naar beneden bijstellen is vrijwel onmogelijk. Uitzondering hierop kan alleen in overleg met het personeel en alleen dan als er aantoonbaar serieuze financiële problemen zijn.

Overstappen; waardeoverdracht

Dat is ook wel een dingetje…

Als een werknemer uit dienst gaat en hij heeft de aanspraak, dan is deze aanspraak gegarandeerd. Bij een ander pensioenfonds kan een andere rente gehanteerd worden.

Concreet betekent dit dat de aanspraak aangekocht dient te worden bij de nieuwe pensioenaanbieder. Als dit duurder is dan moet de werkgever het verschil bijbetalen. Let op (!)  dit kan in de 10.000 den euro’s lopen.

middelloonregeling

Waardevast…

De toezegging van de middelloonregeling is vast, maar of deze geïndexeerd wordt is nog maar de vraag…

Vaak is dit ook afhankelijk van de rentevoet, dekkingsgraad of maatschappijwinst. Deze zaken zijn al tijden lang de reden dat er niet geïndexeerd wordt. Dit betekent dat de toezegging weliswaar vast is, maar niet waardevast. Terwijl alles wel duurder wordt.

Het bepalen van de premie is best complex. De pensioen aanspraak in het voorbeeld is € 360,- per jaar maar wat is de premie die deze toezegging met zich mee brengt?

Hiervoor is een actuariële berekening nodig. Waarbij we rekening houden met de rente, de sterftetafels en de kosten van een uitvoerder. Dit zijn redelijk gecompliceerde berekeningen die voor een werkgever ondoorgrondelijk zijn.

Dit betekent in de praktijk dat facturen van de uitvoerder of verzekeraar betaalt moeten worden terwijl de werkgever dit niet kan herleiden. Dit kan behoorlijk frustrerend zijn.

Van middelloonregeling naar beschikbare premie

Het komt vaak voor dat werkgevers toch kiezen voor een systeem waarbij de werkgever precies weet waar hij aan toe is. Iedere maand weer. Vaak wordt de middelloonregeling dan omgezet naar een beschikbare premieregeling.

Een goede planning is dan essentieel en buiten de “gewone”  inventarisatie, zoals betaalbaarheidsanalyse en de check of het bedrijf niet onder een pensioenfonds valt, kan de omzetting er als volgt uitzien:

– verkennende gesprekken met de werkgever

– berekeningen op basis van wensen en eisen van de werkgever

– communicatieplan opstellen naar de werknemers

– als er een ondernemingsraad is, dan een drietal dagdelen inplannen om deze  “bij te scholen”

– in dit traject ook de ambassadeurs van het bedrijf meenemen

– samen een definitieve beschikbare premie regeling vaststellen

– presentaties geven aan het personeel

– akkoordverklaringen opstellen en laten tekenen door deelnemer en (!) partner

[optin title=”Middelloonregeling omzetten?” border=”true” text=”Vul je gegevens in en we nemen contact met u op.” buttontext=”Ja, ik wil een gratis gesprek” successMessage=”Uw bericht is succesvol verzonden.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/06/business-woman-with-a-headset-1488653293zPi-2.jpg”]

Wil je meer informatie over middelloonregeling? Neem dan gerust contact met ons op, om de verschillende mogelijkheden door te spreken. Je kunt ons bereiken tijdens kantooruren via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina, dan nemen wij contact met je op.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig op onze kosten is?

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.