Lijfrente en pensioen; de verschillen

18 september 2019

Wat is het verschil tussen een lijfrente en pensioen?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld.

Allereerst zijn het producten van de financiële dienstverlening.

Wij bij PensioenVizier zijn wars van producten! Producten zijn middelen om je doel te bereiken en nooit een doel op zichzelf.

Sluit dus nooit zomaar een lijfrente of een pensioen af, maar vraag je eerst eens af waarom je zo een product nodig hebt.

Hier helpen we je graag bij door een financieel plaatje voor je te maken. Dit plaatje geeft je inzicht en geeft ook aan wat en waarom je iets zou moeten doen.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

   

De basis van ons pensioenstelsel (eerste pijler)

De basis van ons pensioenstelsel is de AOW. Deze is opgestart rond 1957 door minister Drees. Deze uitkering ontvang je van de overheid en is een omslagstelsel waarbij de jongeren betalen voor de ouderen.

Pensioen via de werkgever (tweede pijler)

Kijk, hier begint de spraakverwarring. Pensioen is alleen pensioen als het via de werkgever loopt. In principe betaalt de werkgever en hij houdt eventueel een bepaald percentage terug bij de werknemer.

Pensioen is dus werkgever-werknemer gerelateerd.

Alles wat je zelf regelt (derde pijler)

Dit kan zijn aflossen op je huis, sparen en beleggen. Maar zeker ook fiscaal gunstig sparen, dit is de lijfrente.

De verschillen tussen lijfrente en pensioen

Hieronder volgt een uitleg van de verschillen tussen lijfrente en pensioen per rubriek:

Grondslag

Bij een lijfrente is het een individuele aanvraag, je vult dus zelf een formulier in; digitaal of op papier. Bij een pensioen is het de werkgever die het aanbiedt aan de werknemer. Het is dan ook verplicht meedoen voor alle medewerkers. Deze regeling valt onder de pensioenwet en geeft daardoor extra bescherming voor de deelnemer, maar door regelgeving wat zwaarder voor de werkgever.

Betrokken partijen

Er zijn altijd drie partijen bij betrokken; de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde.

Bij een lijfrente zijn alle drie de rollen de aanvrager. Bij een pensioen is de werkgever de verzekeringnemer maar de werknemer de verzekerde de begunstigde is de werknemer, partner , kinderen of de werkgever.

Lijfrente en pensioen

Fiscaal

Bij een lijfrente is er sprake van inkomstenbelasting. De inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze krijg je of per maand of bij de aangifte terug. De uitkering na pensioendatum is belast.

Bij een pensioen is er ook belastingvoordeel. Voor de werkgever is er belastingvoordeel, het zijn personeelskosten; er wordt geen vennootschapsbelasting en dividendbelasting over betaald.

De werknemer betaalt geen loonbelasting. Het belastingvoordeel wordt al in de loonstrook verwerkt. De uitkering na pensioendatum is net zoals bij de lijfrente belast.

Mag je gemiste premie inhalen?

Bij de lijfrente mag je maximaal 7 jaar met terugwerkende kracht inhalen. Dit overigens wel met een maximum per inhaal jaar van ongeveer €7000,- Bij pensioen is er een inhaalruimte vanaf datum in dienst (in de bedrijfstak), dit kan dus veel meer zijn!

De uitkering.

Bij de lijfrente is er een keuze. De uitkering duurt minimaal 5 jaar en maximaal levenslang. Dus 6 jaar uitkering kan ook, evenals 11 jaar. Je kan de lijfrente ook splitsen: bijvoorbeeld bij een hoofdsom van €100.000 kan er €60.000 levenslang en €40.000 in 5 jaar uitgekeerd worden.

Bij een pensioen is de uitkering altijd levenslang, maar er kan wel een hoog-laag constructie worden toegepast bijvoorbeeld 10 jaar hoog daarna laag tot aan overlijden. Dit kan alleen in de verhouding 100:75.

Afkoop lijfrente en pensioen.

Beide zijn oudedagsvoorzieningen en beide zijn lastig af te kopen. Bij lijfrente gaat dat tegen een progressief belastingtarief plus een revisierente van 20%(boeterente).

Bij pensioen is afkoop nauwelijks mogelijk! Alleen kleine pensioenen kunnen nu nog afgekocht worden. 

Wie mogen lijfrente en pensioen aanbieden?

De lijfrente kan aangeboden worden door banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars. Bij aanvang kan en mag er gekeurd worden.

Pensioen kan aangeboden worden door verzekeraars en premie pensioen instellingen (PPI). Bij aanvang wordt er nooit gekeurd de WMK is niet van toepassing

[optin title=”Ja, ik wil een goede oudedagsvoorziening!” border=”true” text=”Bel me voor een afspraak hier zijn mijn gegevens:” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Yeah! Het beriicht is succesvol verstuurd” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/05/golfclubs.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

add text
add text
×
×

Lijfrente en pensioen ook interessant voor jou? Neem dan gerust contact met ons op, om de verschillende mogelijkheden door te spreken. Je kunt ons bereiken tijdens kantoortijden via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?

Een leuk pensioenboek? Klik hier!
×
×
add text
add text
×

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.