Hoeveel pensioen krijg ik

17 september 2019

Op de vraag hoeveel pensioen krijg ik,  is een goed antwoord mogelijk! Daar helpen we je graag bij.

Bij de bovenstaande vraag denk je misschien dat het om pensioen gaat. Technisch gezien is pensioen is een werknemer-werkgever gerelateerd product. Bij PensioenVizier draait het niet om producten maar om de relatie. Dus wanneer je aan ons vraagt hoeveel pensioen je krijgt dan betrekken wij alle bronnen bij het antwoord.

Alle bronnen doen mee!

Onderstaande zaken nemen we mee:

  • erfenissen van jou en je partner
  • onroerende zaken en de overwaarde daarin
  • de waarde van jouw eigen bedrijf (als je dit hebt natuurlijk)
  • oude pensioenen van jou en je partner
  • alle lijfrentes van jou en je partner
  • spaargeld en beleggingen

[optin title=”Bereken mijn pensioen” border=”true” text=”Dat doen we natuurlijk graag” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2018/09/33611684_xxl-1.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Hoeveel pensioen krijg ik, is de verkeerde vraag

Het gaat bij het inkomen na je pensioendatum niet eens om de vraag hoeveel pensioen krijg ik. De juiste vraag is in feite hoe behoud ik mijn levensstandaard?

We nemen dan het netto inkomen voor pensioendatum van jou en je partner. Hier trekken we de spaarbedragen van af. Dus als het gezamenlijk inkomen €4.000 is en jullie sparen €300 dan is de levensstandaard €3.700 per maand netto.

De volgende rekensom heeft betrekking op het inkomen na pensioendatum. We tellen alle pensioenen en lijfrentes bij elkaar op. Dit totale bedrag is een bruto bedrag. Omdat je na pensioendatum minder belasting betaalt, vermenigvuldigen wij het bruto bedrag met 0,8. Dan hebben we een indicatie van het netto bedrag.

Is het netto bedrag hoger dan de €3.700 dan is er niets aan de hand. Is het bedrag lager dan kun je meer inleggen of genoegen nemen met een lagere levensstandaard.

Maak voor mij een berekening

Hoeveel pensioen krijg ik

Hoeveel pensioen krijg ik bij een middelloonregeling

Een andere benadering van de vraag is om te berekenen hoeveel pensioen je later krijgt als je een middelloonregeling hebt. De berekening is redelijk simpel en werkt als volgt:

Salaris minus de AOW franchise maal het opbouwpercentage.

De AOW franchise wijzigt elk jaar en is voor 2018 €13.344

Stel Jouw salaris is €40.000, hier gaat de eerder genoemde AOW franchise van af

Dus de pensioengrondslag is dan €26.656

Dit vermenigvuldigen wij met het opbouwpercentage. Stel dat het opbouwpercentage 1,8% is.

Je hebt dan een jaarlijkse pensioenaangroei van €480. Indien je 45 jaar oud bent en tot 68 jaar mag werken dan heb je nog 23 jaar te gaan.

Deze 23 jaar kunnen we vermenigvuldigen met de eerder berekende pensioenaangroei per jaar van €480.

Je krijgt dan een pensioen van €11.040

Dit bedrag verandert natuurlijk bij salarisverhogingen (dan krijg je meer pensioen)

Of bij eerder uit dienst (dat wordt minder pensioen)

Voordeel van een middelloonregeling is, dat je weet wat je krijgt

Nadeel van deze regeling is dat de premie erg renteafhankelijk is, dus veel onzekerheid voor de werkgever.

Hoeveel pensioen krijg ik bij een beschikbare premieregeling

Dit zit wat complexer in elkaar omdat we bij deze regeling wel weten wat de inleg is, maar het uiteindelijke pensioen is wat onzekerder.

De inleg is een leeftijdsgebonden percentage dat iedere vijf jaar wat stijgt. Je spaart dus bij een verzekeraar of PPI (Premie Pensioen Instelling).

Op de einddatum heb je een som geld en hiervan moet je pensioen aankopen.

Pensioenaankopen kan op twee manieren.

Op rentebasis

Je koopt een vast bedrag per jaar aan, maar omdat de rente laag staat krijg je ook een lage pensioenuitkering.

Je kan dan nog variëren met een hoog-laag uitkering. De eerste 5 of 10 jaar een wat hogere uitkering en de jaren daarna wat lager.

Door beleggen

Door beleggen is ook een optie de uitkering is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten. Er zijn een 4-tal aanbieders ieder met zijn eigen strategie.

Heb je vragen bel ons dan gerust 088-9000900

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.