Alles over een compagnonsverzekering!

22 mei 2019


De continuïteit van je onderneming: maak er een halszaak van!

De overlijdensrisicoverzekering als compagnonsverzekering

U heeft samen met een of meerdere compagnons een goedlopende onderneming. Tien tegen één dat u de zaakjes goed voor elkaar heeft als het gaat om de bedrijfsrisico’s die u loopt. Brand, inbraak en diefstal, rechtsbijstand en aansprakelijkheid, debiteurenrisico, arbeidsongeschiktheid en pensioen; het is allemaal goed afgedekt. Maar heeft u ook nagedacht over het risico van overlijden van één van de compagnons? Als een compagnon overlijdt, betekent dat vaak dat diens aandelen naar zijn of haar erfgenamen gaan. Het terugkopen van deze aandelen door de achterblijvende compagnon(s) kan een kostbare aangelegenheid zijn. De compagnonsverzekering biedt uitkomst.

Waarde en liquiditeit

Wanneer één van de compagnons komt te overlijden, willen diens erfgenamen de waarde van diens aandeel in de onderneming uitgekeerd zien. Deze waarde zit echter vaak in voorraden, inventaris en goodwill. Het ontbreekt dan aan liquiditeit om de erfgenamen direct uit te kopen. U kunt aankloppen bij de bank voor financiering. Maar u kunt ook kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering voor compagnons. Een veel voordeliger, flexibeler oplossing die geen extra druk legt op de continuïteit van uw onderneming.

Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) op het leven van de compagnon, waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de langstlevende compagnon. Die kan de uitkering dan gebruiken om de erfgenamen uit te kopen, zonder dat hiervoor een extra financiering bij de bank hoeft te worden aangevraagd. Zo kunt u zonder financiële zorgen het bedrijf voortzetten.

Meer informatie over de compagnonverz.

Compagnonsverzekering in de BV of daarbuiten?

De compagnonsverzekering kan binnen de BV of daarbuiten worden afgesloten. Aan elke keuze zijn voor- en nadelen verbonden. Stel, u heeft een onderneming met twee andere compagnons. U heeft dan volgende mogelijkheden om het risico van overlijden van één van de drie compagnons te verzekeren:

Optie 1: in de BV

De BV sluit drie aparte polissen met op elke verzekering een andere compagnon. De BV is dan de premiebetaler en de begunstigde.

Voordelen:

 • De premie is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
 • De uitkering valt toe aan de BV. Het geld kan behalve aan het uitkopen van erfgenamen ook worden besteed aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De uitkering maakt onderdeel uit van het resultaat van de onderneming, hier moet belasting over betaald worden.
 • Wanneer het kapitaal uit de onderneming wordt gehaald om erfgenamen uit te kopen, is hierover dividendbelasting verschuldigd.
 • Om de nadelen van belasting te compenseren, moet het verzekerd bedrag wellicht worden verhoogd. Hiermee wordt ook de premie hoger.

compagnonsverzekering

Optie 2: privéverzekering

Twee compagnons sluiten in privé een verzekering af op het leven van de derde compagnon. In dit geval zijn er ook drie verzekeringen vereist:

 • compagnon A + B sluiten een verzekering op het leven van C;
 • compagnon A + C op het leven van B;
 • compagnon B + C op het leven van A.

De verzekeringnemers op elke polis zijn ook de premiebetalers en de begunstigden.

Voordelen:

 • Er is geen erfbelasting verschuldigd omdat er niets aan de nalatenschap onttrokken wordt. 
 • Flexibiliteit met de uitkering: het geld kan behalve aan het uitkopen van erfgenamen ook worden besteed aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De premie is niet aftrekbaar voor de compagnon(s) en dient uit het privévermogen te worden voldaan.
 • De uitkering valt toe aan privépersonen, zij kunnen deze naar eigen inzicht besteden. Bij een verschil van inzicht tussen de overgebleven compagnons kan dit tot extra risico’s leiden.

     

[optin title=”Meer weten over compagnonsverzekeringen voor ondernemers?” text=”Neem contact op en wij beantwoorden uw vragen!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” successMessage=”Bedankt. Uw bericht is succesvol ontvangen!” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” border=”true” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/04/32075726_xxl.jpg”]

Meer weten?

Wilt u meer inzicht in de risico’s die uw onderneming loopt als één van de compagnons wegvalt? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de compagnonsverzekering.  Ook voor ondernemers die al een compagnonsverzekering hebben, kan een premievergelijking interessant zijn. De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn sterk gedaald de afgelopen jaren, een aantrekkelijke besparing is zo geregeld.

Meer weten over de compagnonsverzekering? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak: 088-9000909 of ga naar onze contactpagina.

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.