Geen cao, geen pensioen?

2 september 2019

Recent is het pensioenakkoord er uiteindelijk dan toch van gekomen. Ondanks het feit dat er nog lang geen volledige uitwerking is op alle onderdelen, geeft het wel al een richting aan waar de bonden en de overheid overeenstemming over hebben bereikt. Er wordt gestreefd naar een steeds individuelere pensioenopbouw en er dienen zoveel mogelijk werkenden pensioen op te bouwen. Maar betekent dit dat je geen pensioen krijgt wanneer je niet een cao hebt?

Cao of niet?

In verreweg de meeste beroepen is er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Een belangrijk onderdeel van dit soort cao’s wordt gevormd door de pensioenafspraken, die hierin tevens zijn opgenomen. 

Hierbij valt te denken aan de ambtenaren (ABP), werknemers in de bouw (BPF Bouw) , metaal (PMT), de zorg (PFZW) enz. Voor hen is het duidelijk in welke regeling zij per beroepsgroep vallen en hoe deze pensioenopbouw voor hen is geregeld. Geldt dan ook de stelling “Geen cao, geen pensioen ?” Dat is lang niet altijd het geval. 

Collectief pensioen, hoe zit t nou precies?

Geen cao

Veel werkgevers die niet gebonden zijn aan een cao, hebben wel een duidelijke keuze gemaakt om een pensioenregeling voor het personeel aan te bieden. Dat kan zijn vanuit concurrentieoverwegingen, maar ook gewoon uit moreel besef van de werkgever in kwestie. In de pensioenpraktijk komt het ook wel eens voor dat een werkgever – geheel ten onrechte – van mening is geen pensioenregeling te hoeven aanbieden. 

Pas op! Val je onder een pensioenfonds?

Bewust of onbewust wordt er dan verwezen naar bijvoorbeeld de KvK inschrijving, waarin zo ongeveer staat wat het bedrijf zoal doet. Wellicht dat men op basis daarvan kan stellen dat er geen cao van kracht is. Geldt dan ook de stelling “geen cao, geen pensioen ?”. 

Dat hangt ervan af, aangezien er goed moet worden gekeken naar de daadwerkelijke activiteiten die er binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Zo kan het zomaar voorkomen dat een bedrijf in de loop der jaren gegroeid is, waardoor feitelijk de situatie ontstaan is waarbij het gros van de activiteiten wel degelijk onderhevig zijn aan één van de cao’s. Ook bij gewijzigde bedrijfsactiviteiten, overnames, fusies is het mogelijk dat er ineens wel sprake is van een cao en wellicht ook een pensioenregeling. Dit kan gecheckt worden door een werkingssfeeronderzoek.

geen cao geen pensioen?

Pensioen voor zzp’ers

Terugkomend op het eerder genoemde pensioenakkoord is er nog een argument te noemen om de vraag “Geen cao, geen pensioen?” ter discussie te stellen. In de aanloop van het akkoord is namelijk ook gesproken over een verplichtstelling van pensioen voor zzp’ers. Dat is er uiteindelijk niet doorheen gekomen, maar het geeft wel aan dat duidelijk de nadruk ligt op het belang van pensioenopbouw voor iedereen. De groep zzp’ers behelst toch al snel een aantal van 1,2 miljoen. Verder is er wel in het akkoord opgenomen dat er voor deze groep een verplicht gesteld arbeidsongeschiktheidspensioen komt. Ook hiervoor geldt dat de specifieke uitwerking ervan nog op zich laat wachten.

Geen cao geen pensioen?

Als laatste is er dan nog de groep “witte vlekken”. Dit zijn dan de werknemers van bedrijven waar geen pensioenregeling van kracht is. Daarvoor geldt tot nu toe wel “Geen cao, geen pensioen”. Ook voor deze categorie werkgevers wil men af van de vrijblijvendheid van – of beter gezegd het niet aanbieden van – een gedegen pensioenregeling. Al met al lijkt het erop dat “geen cao, geen pensioen” een gegeven lijkt dat snel tot het verleden behoort. Als pensioenspecialist gun je iedereen een goed pensioen, echter het zou wel iets moeten zijn of worden waarbij enige keuzevrijheid overeind blijft. 

Wereldwijd neemt Nederland de zesde (!) plek in als het gaat om het totale binnenlandse pensioenvermogen. Zetten we dit af tegen het Bruto Binnenlands Product dan zijn we veruit de nummer 1 in de wereld. Het zou erg mooi zijn, voor alle toekomstige pensionado’s, als we enige vorm van flexibiliteit en keuzes in het systeem houden.   

[optin title=”Informeer mij over de mogelijkheden” border=”true” text=”Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.” buttontext=”Graag!” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2019/08/oma-als-gitarist.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”true”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.