DGA pensioen, een trucje?

30 augustus 2018

Zo’n 86% van de ondernemers ziet hun werkgeverspensioen (DGA pensioen) wel degelijk als inkomen.

Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK in opdracht van Grant Thornton. Dit wijkt af van het algemene beeld dat dga’s hun pensioen in eigen beheer hooguit als fiscale aftrekpost beschouwen.

Van de ondervraagde dga’s met 10 tot 250 medewerkers ziet 14% pensioen in eigen beheer inderdaad als ‘slechts’ een fiscale aftrekpost.  Bovendien is pensioen in Eigen beheer afgeschaft!

Daarmee staan volgens accountants en advieskantoor Grant Thornton de uitkomsten van het onderzoek haaks op recente rapportages die pleiten voor afschaffing van pensioen in eigen beheer.

Bijhouden
Dat dga’s het werkgeverspensioen als serieuze inkomensvoorziening zien, blijkt uit het feit dat 54% het ‘risico vóór overlijden’ heeft herverzekerd. En ook dat 91% bijhoudt of hetgeen op de balans voor pensioen gereserveerd is op de ingangsdatum echt aanwezig is om het pensioen uit te kunnen betalen.

PensioenVizier is niet voor iedereen

Tip adviseurs

Daarnaast komt naar voren dat een op de vijf dga’s niet door hun adviseur is medegedeeld dat de balansvoorziening gebaseerd is op fiscale grondslagen. En dat de feitelijke pensioentoezegging leidt tot een hogere voorziening dan op de balans is opgenomen.

Volgens Edzo Boven, hoofd pensioenadvies bij Grant Thornton, ligt hier werk voor de adviseurs.

Tip AFM

Ook toezichthouder AFM krijgt een tip: 48% van de dga’s gaat ervan uit dat hun adviseur checkt of de pensioen-bv voldoende kan uitkeren op de ingangsdatum. Maar gebeurt dat ook echt? En waar gaat de adviseur van uit? “In de toekomstige wet- en regelgeving omtrent pensioenadvisering zou het opnemen van een controlemechanisme wellicht geen kwaad kunnen.” 

Neem contact op

[optin title=”Pensioen DGA ” border=”true” text=”Wij maken pensioen eenvoudig” buttontext=”Verstuur ” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2017/12/50239815_xxl.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false”]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.