De voor- en nadelen van je AOV privé of via de BV verzekeren

16 juli 2019

De DGA kan voor een mogelijke ziekte het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De DGA kan niet terugvallen op een wettelijke regeling wanneer hij arbeidsongeschikt raakt.

Toch hebben veel ondernemers zich helemaal niet verzekerd tegen ziekte, zwangerschap of andere arbeidsongeschiktheid. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze het vaak te duur vinden.  Kijk hier eens voor alternatieven    

Veel ondernemers weten dan ook niet dat AOV premies fiscaal aftrekbaar zijn. De DGA zal een afweging moeten maken of hij dit inkomensrisico wil afdekken door middel van een AOV of niet.

Er zijn twee mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De ene mogelijkheid is om een AOV privé af te sluiten en de andere mogelijkheid is om de AOV via de BV af te sluiten. 

Er zitten bij beide opties een aantal voor- en nadelen aan. Dit artikel richt zich enkel op de rechtsvorm BV en dus niet op het afsluiten van een privé AOV. 

vraag een gratis adviesgesprek aan

AOV privé 

Is de ondernemer zelf de verzekerde dan zijn de premies hiervoor fiscaal aftrekbaar op het inkomen. Voordeel van deze constructie is dat je een (soms) fors belastingvoordeel kunt incasseren.

Een ander groot juridisch voordeel is dat als er iets met de BV gebeurt zoals een faillissement, je bij arbeidsongeschiktheid gewoon een uitkering blijft ontvangen. Zo komt jouw inkomensuitkering niet in gevaar.

Echter een nadeel van een AOV in privé is dat de premie voor je eigen privé rekening is en niet via de BV wordt betaald.

AOV via de BV 

Bij het afsluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden:

  • De BV is verzekeringnemer en begunstigde of
  • De BV is verzekeringsnemer en de DGA begunstigde.

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk. De DGA kan zijn eigen risico op een jaar zetten. Dan is er het eerste jaar geen uitkering mocht er ziekte plaatsvinden. De BV moet dan wel voldoende geld hebben om de DGA het eerste jaar geld te lenen of een dividenduitkering toe te kennen.               

AOV bv of privé

AOV bv of privé.

BV of DGA als begunstigde? 

Beide varianten hebben elk ook weer een eigen voordeel. Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder administratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen. Maar het voordeel van de DGA als begunstigde is weer dat de loondoorbetaling niet in gevaar komt bij bijvoorbeeld een faillissement. 

Twee voordelen 

Maar er is meer. Bij het sluiten van een AOV via de BV kunnen er twee voordelen zijn ten opzichte van het sluiten van een AOV in privé. Voordeel is dat je privé niet de kosten van een AOV draagt en dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. 

Nadeel 

Wel is het zo dat, wanneer je arbeidsongeschikt raakt, in de variant dat de BV verzekeringsnemer en begunstigde is, een uitkering aan de BV wordt overgemaakt. Dit kan tot problemen leiden als de BV failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als je nog arbeidsongeschikt bent.  

Risico schatten 

Vergis je niet (en de schattingen lopen een beetje uiteen) maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 ondernemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. En arbeidsongeschiktheid kan een grote financiële klap betekenen. Dus net als met elke verzekering is het zaak om in te schatten of het nodig is om het risico tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid af te dekken.  

Onderneming in gevaar?  

Het is dus verstandig om eerst in kaart te brengen wat voor jou als ondernemer de impact van het risico is. Ben je bijvoorbeeld volledig afhankelijk van jouw ondernemersinkomen? Kan je onderneming doordraaien bij jouw afwezigheid? 

Waarschijnlijk zijn de meeste ondernemers wel in staat om kortstondige arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen. Maar een langere periode waarin je niet kunt werken, kan het bestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Dat wil natuurlijk geen enkele ondernemer meemaken.

Vraag een pensioenboek aan!

[optin title=”Wil je meer informatie over een AOV of pensioen ?” border=”true” text=”Laat je e-mailadres achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” leadlist=”72424″ successMessage=”Je bericht is verzonden!” errorMessage=”Mislukt. Probeer het nog eens opnieuw.” invalidEmailMessage=”Je e-mailadres is niet correct. ” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”505″]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.