BPF check voor bedrijven

16 juli 2019

BPF check voor bedrijven

Waarom is het levensgevaarlijk om bij een verzekerde regeling geen bedrijfstakpensioenfonds check te doen? Wanneer de BPF check aangeeft dat je wel onder een BPF valt, is het goed mogelijk dat je veel geld moet betalen. In dit artikel laten we zien waarom het verstandig is om regelmatig een check te doen of het bedrijf al dan niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (verder: BPF) valt. 

CAO bepaalt de inhoud van de pensioenregeling

In veel bedrijfstakken bepalen de sociale partners het basispakket arbeidsvoorwaarden. Voor 8  van de 10 werknemers is een CAO van kracht. De CAO biedt werknemers een belangrijk stuk bescherming en heeft voor werkgevers als voordeel dat ze minder te vrezen hebben van concurrentie op basis van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van de CAO is ook een pensioenparagraaf. Hierin wordt bepaald hoe het pensioen is geregeld, al dan niet via een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, en dus geldt voor alle werkgevers in een bepaalde bedrijfstak, moet bij het vormgeven van de pensioenregeling rekening worden gehouden met de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De aansluiting bij een BPF van alle werkgevers in een bepaalde sector, bijvoorbeeld metaal, de horeca of in de bouwbranche, is zo’n verplichting. De makkelijkste manier om hierachter te komen is door middel van een BPF check.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Niet aangemeld bij het pensioenfonds

In de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet hebben aangemeld terwijl ze daar volgens de cao wel toe verplicht zijn. Dit kan gebeuren doordat bijvoorbeeld de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Echter vaak is het zo dat een onderneming er te weinig aandacht aan heeft besteed. Pensioen is namelijk iets voor later. Laat je niet verrassen door een verplicht pensioen voor jouw bedrijf en voer een BPF check uit. Het is namelijk niet gemakkelijk om achter deze informatie te komen. Hoe komt dat?

BPF check

Kop in het zand steken is geen goed idee

Er zijn op dit moment 74 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. Een duidelijk systeem waaruit blijkt of een werkgever onder de verplichtstelling valt, ontbreekt. Daarom zien we steeds vaker dat pensioenfondsen werkgevers aanschrijven om te achterhalen of bedrijven verplicht zijn zich aan te sluiten. Als een werkgever onder een verplichtstelling valt, is het aan te raden dat hij de werknemers ook aanmeldt. Vroeg of laat staat het BPF bij de onderneming voor de deur. Hierbij hoort een vordering van alle niet betaalde premies, vanaf het moment dat er personeel in dienst kwam (!), al vlug tot de mogelijkheden. Dit kan je dus voorkomen door een BPF check uit te voeren.

Valt een werkgever niet onder een verplicht gesteld BPF?

Dan kan de werkgever zelf de pensioenregeling invullen. Hij is daar overigens niet toe verplicht, veel werkgevers doen het wel. In zijn algemeenheid wordt een pensioenregeling gezien als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Wanneer de werkgever hiervoor kiest, dan kan de regeling zo worden vormgegeven, dat deze past bij de werkgever en de levensfase van zijn bedrijf. Wel is het wettelijk bepaald dat het pensioen van werknemers buiten de risicosfeer van het bedrijf gebracht moet worden. Dit kan door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst of door vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds (indien dat mogelijk is).

De BPF check is essentieel!

Het uitvoeren van een BPF check tijdens de adviesfase van een collectieve pensioenregeling is essentieel. Ook als de pensioenregeling al loopt, dient de adviseur periodiek te toetsen of de eerder geformuleerde uitgangspunten nog wel kloppen. De financiële gevolgen voor de onderneming zijn groot als blijkt dat een verplichtgesteld BPF van toepassing is en de onderneming niet is aangesloten. Dit betekent dat het noodzakelijk is om een BPF check uit te laten voeren.

De werkingssfeer van een BPF is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt. De statuten bevatten juridische taal, die soms lastig te doorgronden is. Schakel dus altijd een pensioenadviseur in om te bepalen of er sprake is van een verplichte aansluiting. Het onterecht niet aangesloten zijn bij een BPF kan faillissement van een bedrijf betekenen! Onderstaand lichten we dit toe aan de hand van een voorbeeld. Kiezen voor een BPF check is dus geen overbodige luxe. De BPF check dient dus niet alleen als uitgangspunt, maar ook als controlemiddel.

Voorbeeld: hoe een bedrijf failliet ging

Onderneming X heeft 25 medewerkers. De loonsom bedraagt € 750.000 (en we gaan er gemakshalve van uit dat dit ook in de afgelopen jaren zo was). De activiteiten van de onderneming zijn het inblikken van diverse soorten fruit en het maken van verschillende soorten jam. Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt de onderneming sinds 2008 onder de werking van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij dit fonds bedraagt 24,20% van de loonsom, waarvan 17,82% voor rekening van de werkgever komt. De werknemer draagt 6,38% bij. De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die wordt uitgevoerd door verzekeraar Y. De onderneming krijgt bezoek van een medewerker van het BPF. Deze constateert dat de onderneming aangesloten had moeten zijn bij het BPF sinds 2008. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat onderneming X zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden met 2008 als ingangsjaar en staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan het BPF: 5 jaar x 24,20% x € 750.000 = € 907.500;

Ondernemer X kan nu concluderen dat hij  ten onrechte 5 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar zal waarschijnlijk het standpunt innemen dat hij risico heeft gelopen. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden. De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren.

De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door een investering in machines om efficiënter te werken. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen.

Bovenstaand scenario wil je niet als eigenaar of manager van een bedrijf en ook als accountant wil je dit niet voor je klanten. Wij helpen je! Met een minimale tijds- en geldinvestering nemen we je graag deze zorg uit handen. Wij voeren de BPF check voor je uit.

Wil jij ook informatie over BPF check, of een ander pensioengerelateerd, onderwerp?

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.