alternatieven voor een AOV

22 mei 2019

Als ondernemer beslis je zelf wat je wel en niet doet. Geen baas die jou vertelt wanneer je aanwezig moet zijn of weer mag vertrekken. Maar óók geen werkgever die je doorbetaalt als je langdurig ziek bent. Hier zul je zelf iets voor moeten regelen. Het zou toch fijn zijn als je je levensstandaard kunt voortzetten, ook als je ziek bent. 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dan een oplossing. Maar veel mensen vinden een AOV te duur. En sommige mensen komen niet door de medische keuring voor een AOV. Zijn er dan geen alternatieven? Jazeker, die zijn er. Wij zetten de 6 alternatieven voor een AOV voor jou op een rijtje.

Lees meer over AOV

1. Het broodfonds

Het eerste alternatief voor een AOV is een broodfonds. Je legt geld in en dat geld blijft van jou. Als je er mee stopt krijg je je geld weer terug. Het is een sympathiek initiatief waar geldt: “allen voor één en één voor allen”. Als iemand binnen de groep arbeidsongeschikt wordt dan help je die ander door een “schenking”.

Er zitten ook nadelen aan het broodfonds, zo is de uitkeringsduur maximaal twee jaar, en de wachttijd altijd 30 dagen. Je moet ook echt per maand €750 winst maken. Het potje dat bij het broodfonds staat, telt mee als BOX3 vermogen. Heb je meer geld dan de drempel dan moet je vermogensrendementsheffing betalen. Meer weten? Lees alles over het broodfonds.  Er zijn meer alternatieven voor een AOV hier volgen er nog een paar.

2. Vrijwillige verzekering bij het UWV

Werknemers hebben recht op een uitkering als ze ziek zijn. De eerste twee jaar noemen we dat ziektewet en daarna heet dit WIA.

Zieke werknemers hebben de eerste 2 jaar recht op loondoorbetaling, dit is geregeld in de WULBZ (Wet Uitkering Loondoorbetaling Bij Ziekte) . Na die 2 jaar kan de werknemer terugvallen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Soms is er in de eerste 2 jaar van ziekte geen werkgever (meer) om het loon door te betalen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. In dat geval heeft de werknemer recht op de Ziektewet (ZW). 

Als ondernemer kunt u de WIA en ZW verlengen

Wordt u zelfstandig ondernemer vanuit loondienst of een uitkering? Dan kunt u deze ZW- en WIA-verzekeringen vrijwillig verlengen. U moet dat wel binnen 13 weken nadat u stopt bij uw werkgever, of nadat uw uitkering afloopt, aanvragen. Helemaal hetzelfde als de AOV zijn deze verzekeringen niet. Lees alles over het verlengen van een ZW- of WIA-verzekering  op de website van het UWV

3. Vangnetverzekering

Als je net ondernemer bent geworden en je bent niet helemaal gezond dan is de vangnetverzekering wellicht iets voor jou. Je kan dus door medische redenen geen AOV afsluiten. Het verzekerde bedrag van de vangnetverzekering is 70% van het minimumloon. Dat is wel weinig, maar beter iets dan niets. Bovendien is er altijd een wachttijd van een jaar. Wilt u een vangnetverzekering afsluiten? Dan moet u zich binnen 15 maanden nadat u als zelfstandig ondernemer bent gestart aanmelden. Dit doet u bij de verzekeraar die u heeft afgewezen voor een ’gewone’ AOV.

4. Bijstand

Voor zelfstandigen met weinig inkomen is er een speciale regeling: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een regeling vanuit de gemeente om zelfstandigen te steunen. Bijvoorbeeld door een lening of een aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau (70% van het minimumloon). Deze regeling geldt voor maximaal 12 maanden. Wilt u voor de Bbz in aanmerking komen? Dan moet u in een huurhuis wonen en geen spaargeld hebben. Bovendien mag uw inkomen niet hoger zijn dan het bijstandsniveau. Er zijn nog een paar andere voorwaarden aan verbonden. Die kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

alternatieven voor een AOV

5. Zelf sparen

Een ander alternatief voor AOV is sparen. Er zijn ook zelfstandigen die sparen voor arbeidsongeschiktheid. Maar als je langere tijd arbeidsongeschikt bent, heeft u een flinke spaarrekening nodig om rond te komen. Hoeveel u moet sparen voor arbeidsongeschiktheid? Daar hebben wij een simpele rekensom voor bedacht.

Hoeveel geeft u uit aan boodschappen en huur/hypotheek? Tel daar de andere uitgaven bij op zoals gas, water, elektra en internet, mobile telefonie. Stel dat dit samen €2.000 per maand is, dan heb je €24.000 per jaar nodig dat je arbeidsongeschikt bent. Dit geeft het volgende overzicht:

Leeftijd                        bedrag nodig tot 67 jaar

35                    € 888.000

40                    € 648.000

45                    € 528.000

50                    € 408.000

55                    € 288.000

60                    € 168.000

65                    €   48.000

6. Een beperkte AOV

In feite zijn er 4 keuzes.

Uitgebreide AOV

De meeste ondernemer kiezen voor een AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid waarbij alles gedekt is. Dit is de meest uitgebreide dekking, maar ook de duurste

Psychische aandoeningen uitsluiten

Je kan er ok voor kiezen om psychische aandoeningen zoals overspannenheid, burnout uit te sluiten.

Deze dekking is alweer goedkoper dan de eerste hierboven.

Alleen ongevallen

Je kan een dekking nemen waarbij er een maandelijks uitkering volgt indien de arbeidsongeschiktheid door een ongeval veroorzaakt is. Deze dekking is marginaal, maar de premie is ook laag!

Lumpsum bij een ongeval

Een bedrag ineens als je een ongeval krijgt. Dit noemen we een ongevallenverzekering. Voor enkel tientjes per maand ben je klaar. De dekking is marginaal en er is geen keuring noodzakelijk.

Voor een korte periode van arbeidsongeschiktheid is zelf sparen wellicht een oplossing. Maar als u meerdere maanden of zelfs jaren niet kunt werken? Dan heeft u wel érg veel spaargeld nodig. U kunt het bedrag dat u jaarlijks nodig heeft om rond te komen ook verzekeren. Dat doet u met een AOV. Hoeveel dat kost? We geven u altijd snel een prijsindicatie. En wat heel mooi is: u kunt uw premie zelf beïnvloeden. U bepaalt namelijk zelf wat u verzekert. 

Neem contact op

Natuurlijk wilt u eerst meer weten over onze AOV. Wat dekt de verzekering? Wie komen in aanmerking voor de AOV? En welke keuzes kunt u zoal maken binnen de AOV? Daar vertellen we u graag meer over. Bel ons gewoon! 088-9000 900

[optin title=”Ik ben nieuwsgierig geworden!” border=”true” text=”Neem contact met me op!” buttontext=”Vraag een gratis gesprek aan” leadlist=”72424″ successMessage=”Het is gelukt om jouw gegevens te versturen” errorMessage=”Het is niet gelukt om jouw gegevens te versturen” invalidEmailMessage=”Het ziet er naar uit dat het door jou ingevoerde emailadres niet bestaat” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2018/09/32962932_xxl-1.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”true” collectphone=”true” collectcompany=”false” id=”11009″]

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.