6 misverstanden over uw pensioen

16 juli 2019

Waarom gokken pensioenfondsen toch met aandelen? Is mijn pensioen straks helemaal weg? Vragen die vaak gesteld worden.

Zes misverstanden over het pensioen.

1. Ik werk, dus ik bouw pensioen op.

Van de mensen die in vaste loondienst werken, bouwt 90 procent een pensioen op via de werkgever. Dat betekent dat bij zo’n 10 procent van de banen er geen pensioenregeling is. Ook een ondernemer bouwt niet vanzelfsprekend pensioen op, daar moet hij zelf voor zorgen. Dat komt omdat de meeste zelfstandigen niet verplicht zijn een pensioen op te bouwen. Ook zijn ze niet verplicht verder te bouwen aan het pensioen dat ze eventueel als werknemer al hebben opgebouwd. Er zijn slechts enkele beroepsgroepen bij zelfstandigen die een verplicht pensioenfonds kennen. De mogelijkheid om na de start van het bedrijf in het pensioenfonds te blijven waar zij als werknemer ooit hebben gewerkt, zijn zeer beperkt. Dus moeten de meeste ondernemers zelf hun pensioen regelen. Een ondernemer heeft verschillende mogelijkheden om vermogen op te bouwen voor de oude dag. Grofweg kan dat via het ondernemersvermogen, de koopsompolis, een kapitaalverzekering en belastingvrij sparen. Uiteraard is het nog beter om een combinatie van bovenstaande mogelijkheden te kiezen. Soms kan een het (verkopen van het) eigen bedrijf ook een oudedagsvoorziening zijn.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

2. Eindloon of middelloon?

De twee bekendste pensioensystemen zijn het eindloon– en het middelloonsysteem. Het eindloonsysteem wil zeggen dat iemand een ouderdomspensioen opbouwt over het laatstverdiende loon. Bij het middelloon is dat een opbouw over het gemiddelde loon dat iemand als werkende heeft verdiend. Veel mensen denken dat het middelloonsysteem niet gunstig is, omdat de lonen vroeger relatief veel lager waren dan nu. Maar dat is een van de misverstanden. De lonen van toen worden in het middelloonsysteem geïndexeerd. Dat wil zeggen: ze worden aangepast aan de loonstijging en inflatie door de jaren heen. Zo komt het loon van toen, overeen met het loon dat tegenwoordig in een bepaalde functie verdiend wordt. Maar dit gaat niet op voor zelfstandig ondernemers natuurlijk.

3. 70 procent van wat eigenlijk?

Pensioen is iets anders dan AOW. Pensioen loopt via de werkgever, de AOW is van de overheid. Bij de berekening van de hoogte van een aanvullend pensioen (70 procent van het gemiddelde of laatstverdiende loon dus) wordt de AOW-uitkering meegeteld. Even ter illustratie: een alleenstaande krijgt op dit moment een bruto AOW-uitkering van € 13.192 per jaar. Gehuwden (die beiden 67 jaar of ouder zijn) krijgen per persoon €9.421. Als een ondernemer helemaal geen pensioen opbouwt is dit het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan pensioen.

4. De illusie van financiële zekerheid

Als er een ding is dat door de huidige financiële crisis werd onderstreept is dat er geen zekerheden bestaan in het leven. Dus financiële zekerheid ook zeker niet.
Bulkten de pensioenfondsen niet zo lang geleden nog van het geld, in november 2012 concludeerde de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen – op basis van eigen cijfers – dat de helft van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen niet voldoende vermogen meer hebben om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Ook het vermogen van banken kan slinken waardoor ook sparen bij de bank niet 100% veilig is. Daarom kan het spreiden van (spaar)geld voor jouw pensioen misschien wel de beste manier zijn voor economische onafhankelijkheid na het werkzame leven.

[optin title=”Meer informatie over wat wij voor je kunnen doen” border=”true” text=”Vul je e-mailadres in” buttontext=”Vraag een gratis adviesgesprek aan” successMessage=”Message has been submitted successfully.” errorMessage=”Failed to send your message. Please try later.” invalidEmailMessage=”Your email address does not appear valid.” image=”http://oud.pensioenvizier.nl/wp-content/uploads/2018/01/palm-en-strand.jpg” collectfirstname=”false” collectlastname=”false” collectphone=”false” collectcompany=”false”]

5. Omdat pensioenverzekeraars beleggen moet ik meer pensioenpremie betalen.

Heel veel mensen denken dat ze meer premie moeten betalen omdat pensioenverzekeraars beleggen. Toch is dit niet waar. Sterker nog: als pensioenfondsen niet zouden beleggen zouden de premies zelfs veel hoger zijn dan nu het geval is. Over het lange termijn rendement op aandelen (gecorrigeerd voor inflatie) bestaat veel verschil van mening. Maar de meeste economen denken dat aandelen op lange termijn het meeste rendement opleveren. Er zijn schattingen dat gemiddelde historisch rendement op aandelen over de afgelopen 200 jaar op ongeveer 7 procent ligt (na inflatie). Toch is een veelgehoorde klacht waarom pensioenfondsen überhaupt beleggen en niet alles veilig op een bankrekening zetten. Met andermans geld moet men immers voorzichtig zijn. De verklaring is dat pensioenfondsen niet veel keus hebben. Een bankrekening, zelfs veilige obligaties, leveren alleen niet voldoende rendement op om de pensioenpot snel genoeg te laten groeien. En dat is blijkbaar nodig om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.Daarom ook spreiden fondsen hun vermogen over obligaties, aandelen, vastgoed, maar ook in bijvoorbeeld grondstoffen.

6. Is mijn pensioen nog wel zeker?

Is er überhaupt straks nog pensioen, vragen veel mensen zich de laatste maanden af. Uiteraard kan niemand die vraag met zekerheid beantwoorden. Zeker is wel dat alle pensioenfondsen die over te weinig reserves beschikken. De financiële positie van de verzekeringsbranche lijkt sterk genoeg om ervan uit te kunnen gaan dat verzekeraars hun verplichtingen ook op langere termijn kunnen nakomen. Het lijkt er ook op dat de kredietcrisis wereldwijd vooral banken en veel minder verzekeringsmaatschappijen heeft getroffen. Heb je meer informatie nodig, neem dan contact op met een pensioenprofessional

 Heeft u vragen..? bel 088-9000 900 of ga naar onze contactpagina.

Published by

Marcel Wallage

Financieel planner, auteur van het boek "denk niet aan je pensioen". Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen om mij heen en verzamel ik mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.